THIS MESS WE'RE IN
13. 8.–12. 9.
Anna Bochkova, Olga Krykun, Barbora Lepší, Demi Glace

VERNISÁŽ/OPENING 13. 8. 2021/18.00

Název výstavy je převzat z písně This Mess We’re In od PJ Harvey, ale kromě názvu ji se skladbou nepojí téměř nic. Ocitli jsme se sami ve městě a západ slunce nám nařizuje konec dalšího dne. Jsme v situaci, kdy jsme ztratili všechno spojení s tím, co mělo být. V písni se zpívá: „Nikdy se už neměň,” a všichni asi víme, že nastalé změny se už nedají vrátit zpět. Přípravy výstavy This Mess We’re In začaly před více než rokem otevřenou výzvou, v níž jsme vybrali umělce na základě našich společných zájmů, témat a spojení. Ale teď po roce je jediným spojením, které nás stále drží pohromadě, kolektivní vzpomínka na to, co bývalo. Vzpomínka související s tělem a strukturami, osobní zážitky a osobní prohlášení. Ironie toho, co jsme udělali, a toho, co se stalo. V This Mess We’re In se stanete helikoptérou prolétající mezi mrakodrapy New Yorku, shlížející z výšky. Budete přecházet z jedné paměťové zóny do druhé. Dovnitř struktur myšlení a architektury vzpomínek.

Kurátor: Michal Jalůvka & Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

THIS MESS WE'RE IN
13. 8.–12. 9.
Anna Bochkova, Olga Krykun, Barbora Lepší, Demi Glace

VERNISÁŽ/OPENING 13. 8. 2021/18.00

Název výstavy je převzat z písně This Mess We’re In od PJ Harvey, ale kromě názvu ji se skladbou nepojí téměř nic. Ocitli jsme se sami ve městě a západ slunce nám nařizuje konec dalšího dne. Jsme v situaci, kdy jsme ztratili všechno spojení s tím, co mělo být. V písni se zpívá: „Nikdy se už neměň,” a všichni asi víme, že nastalé změny se už nedají vrátit zpět. Přípravy výstavy This Mess We’re In začaly před více než rokem otevřenou výzvou, v níž jsme vybrali umělce na základě našich společných zájmů, témat a spojení. Ale teď po roce je jediným spojením, které nás stále drží pohromadě, kolektivní vzpomínka na to, co bývalo. Vzpomínka související s tělem a strukturami, osobní zážitky a osobní prohlášení. Ironie toho, co jsme udělali, a toho, co se stalo. V This Mess We’re In se stanete helikoptérou prolétající mezi mrakodrapy New Yorku, shlížející z výšky. Budete přecházet z jedné paměťové zóny do druhé. Dovnitř struktur myšlení a architektury vzpomínek.

Kurátor: Michal Jalůvka & Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

THIS MESS WE'RE IN
13. 8.–12. 9.
Anna Bochkova, Olga Krykun, Barbora Lepší, Demi Glace

VERNISÁŽ/OPENING 13. 8. 2021/18.00

Název výstavy je převzat z písně This Mess We’re In od PJ Harvey, ale kromě názvu ji se skladbou nepojí téměř nic. Ocitli jsme se sami ve městě a západ slunce nám nařizuje konec dalšího dne. Jsme v situaci, kdy jsme ztratili všechno spojení s tím, co mělo být. V písni se zpívá: „Nikdy se už neměň,” a všichni asi víme, že nastalé změny se už nedají vrátit zpět. Přípravy výstavy This Mess We’re In začaly před více než rokem otevřenou výzvou, v níž jsme vybrali umělce na základě našich společných zájmů, témat a spojení. Ale teď po roce je jediným spojením, které nás stále drží pohromadě, kolektivní vzpomínka na to, co bývalo. Vzpomínka související s tělem a strukturami, osobní zážitky a osobní prohlášení. Ironie toho, co jsme udělali, a toho, co se stalo. V This Mess We’re In se stanete helikoptérou prolétající mezi mrakodrapy New Yorku, shlížející z výšky. Budete přecházet z jedné paměťové zóny do druhé. Dovnitř struktur myšlení a architektury vzpomínek.

Kurátor: Michal Jalůvka & Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

THIS MESS WE'RE IN
13. 8.–12. 9.
Anna Bochkova, Olga Krykun, Barbora Lepší, Demi Glace

VERNISÁŽ/OPENING 13. 8. 2021/18.00

Název výstavy je převzat z písně This Mess We’re In od PJ Harvey, ale kromě názvu ji se skladbou nepojí téměř nic. Ocitli jsme se sami ve městě a západ slunce nám nařizuje konec dalšího dne. Jsme v situaci, kdy jsme ztratili všechno spojení s tím, co mělo být. V písni se zpívá: „Nikdy se už neměň,” a všichni asi víme, že nastalé změny se už nedají vrátit zpět. Přípravy výstavy This Mess We’re In začaly před více než rokem otevřenou výzvou, v níž jsme vybrali umělce na základě našich společných zájmů, témat a spojení. Ale teď po roce je jediným spojením, které nás stále drží pohromadě, kolektivní vzpomínka na to, co bývalo. Vzpomínka související s tělem a strukturami, osobní zážitky a osobní prohlášení. Ironie toho, co jsme udělali, a toho, co se stalo. V This Mess We’re In se stanete helikoptérou prolétající mezi mrakodrapy New Yorku, shlížející z výšky. Budete přecházet z jedné paměťové zóny do druhé. Dovnitř struktur myšlení a architektury vzpomínek.

Kurátor: Michal Jalůvka & Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

THIS MESS WE'RE IN
13. 8.–12. 9.
Anna Bochkova, Olga Krykun, Barbora Lepší, Demi Glace

VERNISÁŽ/OPENING 13. 8. 2021/18.00

Název výstavy je převzat z písně This Mess We’re In od PJ Harvey, ale kromě názvu ji se skladbou nepojí téměř nic. Ocitli jsme se sami ve městě a západ slunce nám nařizuje konec dalšího dne. Jsme v situaci, kdy jsme ztratili všechno spojení s tím, co mělo být. V písni se zpívá: „Nikdy se už neměň,” a všichni asi víme, že nastalé změny se už nedají vrátit zpět. Přípravy výstavy This Mess We’re In začaly před více než rokem otevřenou výzvou, v níž jsme vybrali umělce na základě našich společných zájmů, témat a spojení. Ale teď po roce je jediným spojením, které nás stále drží pohromadě, kolektivní vzpomínka na to, co bývalo. Vzpomínka související s tělem a strukturami, osobní zážitky a osobní prohlášení. Ironie toho, co jsme udělali, a toho, co se stalo. V This Mess We’re In se stanete helikoptérou prolétající mezi mrakodrapy New Yorku, shlížející z výšky. Budete přecházet z jedné paměťové zóny do druhé. Dovnitř struktur myšlení a architektury vzpomínek.

Kurátor: Michal Jalůvka & Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

/EN/

The name of the show was taken from the song called This Mess We’re In by PJ Harvey but other than that, the show and the song have almost no connections. We found ourselves alone in a city where the sunset orders an end of another day. We’re in a situation where we lost all our connections to what was supposed to be. Like in the song a person calls “Don’t ever change now” but we all probably know that change is irreversible. The preparations of This Mess We’re In started more than a year ago with an open call where we chose the artists based on our common interests, topics and connections. But now after a year the only connection that still holds us together is a collective memory of what used to be. A memory related to body and structures. Personal memories and personal statements. An irony of What we did and What happened. In This Mess We’re In you will be like a helicopter flying between the skyscrapers across New York looking from high above. Going from one memory zone to another. Into the structure of thought and the architecture of a memories.

Curator: Michal Jalůvka & Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/

The name of the show was taken from the song called This Mess We’re In by PJ Harvey but other than that, the show and the song have almost no connections. We found ourselves alone in a city where the sunset orders an end of another day. We’re in a situation where we lost all our connections to what was supposed to be. Like in the song a person calls “Don’t ever change now” but we all probably know that change is irreversible. The preparations of This Mess We’re In started more than a year ago with an open call where we chose the artists based on our common interests, topics and connections. But now after a year the only connection that still holds us together is a collective memory of what used to be. A memory related to body and structures. Personal memories and personal statements. An irony of What we did and What happened. In This Mess We’re In you will be like a helicopter flying between the skyscrapers across New York looking from high above. Going from one memory zone to another. Into the structure of thought and the architecture of a memories.

Curator: Michal Jalůvka & Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/

The name of the show was taken from the song called This Mess We’re In by PJ Harvey but other than that, the show and the song have almost no connections. We found ourselves alone in a city where the sunset orders an end of another day. We’re in a situation where we lost all our connections to what was supposed to be. Like in the song a person calls “Don’t ever change now” but we all probably know that change is irreversible. The preparations of This Mess We’re In started more than a year ago with an open call where we chose the artists based on our common interests, topics and connections. But now after a year the only connection that still holds us together is a collective memory of what used to be. A memory related to body and structures. Personal memories and personal statements. An irony of What we did and What happened. In This Mess We’re In you will be like a helicopter flying between the skyscrapers across New York looking from high above. Going from one memory zone to another. Into the structure of thought and the architecture of a memories.

Curator: Michal Jalůvka & Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/

The name of the show was taken from the song called This Mess We’re In by PJ Harvey but other than that, the show and the song have almost no connections. We found ourselves alone in a city where the sunset orders an end of another day. We’re in a situation where we lost all our connections to what was supposed to be. Like in the song a person calls “Don’t ever change now” but we all probably know that change is irreversible. The preparations of This Mess We’re In started more than a year ago with an open call where we chose the artists based on our common interests, topics and connections. But now after a year the only connection that still holds us together is a collective memory of what used to be. A memory related to body and structures. Personal memories and personal statements. An irony of What we did and What happened. In This Mess We’re In you will be like a helicopter flying between the skyscrapers across New York looking from high above. Going from one memory zone to another. Into the structure of thought and the architecture of a memories.

Curator: Michal Jalůvka & Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/

The name of the show was taken from the song called This Mess We’re In by PJ Harvey but other than that, the show and the song have almost no connections. We found ourselves alone in a city where the sunset orders an end of another day. We’re in a situation where we lost all our connections to what was supposed to be. Like in the song a person calls “Don’t ever change now” but we all probably know that change is irreversible. The preparations of This Mess We’re In started more than a year ago with an open call where we chose the artists based on our common interests, topics and connections. But now after a year the only connection that still holds us together is a collective memory of what used to be. A memory related to body and structures. Personal memories and personal statements. An irony of What we did and What happened. In This Mess We’re In you will be like a helicopter flying between the skyscrapers across New York looking from high above. Going from one memory zone to another. Into the structure of thought and the architecture of a memories.

Curator: Michal Jalůvka & Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

LOGO_VYSTAVA_1080X1080_THIS_MESS_WE_ARE_IN_1
THIS_MESS_WE_ARE_IN_SPOLECNY_PORTRET
_W3A2634
_W3A2646
_W3A2657
_W3A2676
_W3A2612
_W3A2703
_W3A2617