367723621_767685238499068_3939733364113613935_n

Festival queer vědomostí
9. 9. – 10. 9. (sobota a neděle)
Přátelstvo projektu: Plusko+, Studio Alta

Předejme si queer vědomosti!  ⭐🔮
0. benefiční ročník na podporu vznikajícího Zinu "Say my name"

Dvoudenní festival pořádaný ve SVĚTOVA 1 ve spolupráci s Kolektivem Plusko+ a Studio ALTA je zaměřený na prohlubování a předávání literárních, odborných, neodborných, i praktických queer vědomostí v různých formách. Festival nabídne účastnictvu příležitost se k nám přidat v naplňujícím prostředí, kde se sdílí poznatky a prohlubují dosavadní queer vědomosti. Program představí známé i neznámé subjekty a znalosti v performativních a výtvarných formách.

Letošní nultý benefiční ročník je zkouškou, ale i zahájením naší nové platformy v poznávání a edukaci Say my name, volně navazující na loňskou výstavu Hello my name is.

🦄Projekt můžete podpořit tu. Díky! 🧡:
 https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (detailněji přiblížíme v následujících dnech)
☀Sobota 9. 9.☀
– 10:00 Snídaně s S1
– 12:00 Queer věci: Doklady queer minulosti a jejich sbírání (nejen ve Společnosti pro queer paměť) – Ladislav Jackson (SPQP)
– 13:00 Povídání o průniku queer a eko teorií a spolku Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár 
?
?
– 16:00 Camp a další podvratnosti: poznámky k teorii queer kultury – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Neděle 10. 9.☀
– 12:00 Čtení knížky Beyond the Gender Binary s autorstvem českého překladu
– 14:00 Workshop kvír monstrozity – Alex Sihelsk*
– 15:00 Top surgery v kontextu nebinárních identit – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(více TBA;))

Za podporu projektu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR

Festival queer vědomostí
9. 9. – 10. 9. (sobota a neděle)
Přátelstvo projektu: Plusko+, Studio Alta

Předejme si queer vědomosti!  ⭐🔮
0. benefiční ročník na podporu vznikajícího Zinu "Say my name"

Dvoudenní festival pořádaný ve SVĚTOVA 1 ve spolupráci s Kolektivem Plusko+ a Studio ALTA je zaměřený na prohlubování a předávání literárních, odborných, neodborných, i praktických queer vědomostí v různých formách. Festival nabídne účastnictvu příležitost se k nám přidat v naplňujícím prostředí, kde se sdílí poznatky a prohlubují dosavadní queer vědomosti. Program představí známé i neznámé subjekty a znalosti v performativních a výtvarných formách.

Letošní nultý benefiční ročník je zkouškou, ale i zahájením naší nové platformy v poznávání a edukaci Say my name, volně navazující na loňskou výstavu Hello my name is.

🦄Projekt můžete podpořit tu. Díky! 🧡:
 https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (detailněji přiblížíme v následujících dnech)
☀Sobota 9. 9.☀
– 10:00 Snídaně s S1
– 12:00 Queer věci: Doklady queer minulosti a jejich sbírání (nejen ve Společnosti pro queer paměť) – Ladislav Jackson (SPQP)
– 13:00 Povídání o průniku queer a eko teorií a spolku Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár 
?
?
– 16:00 Camp a další podvratnosti: poznámky k teorii queer kultury – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Neděle 10. 9.☀
– 12:00 Čtení knížky Beyond the Gender Binary s autorstvem českého překladu
– 14:00 Workshop kvír monstrozity – Alex Sihelsk*
– 15:00 Top surgery v kontextu nebinárních identit – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(více TBA;))

Za podporu projektu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR

Festival queer vědomostí
9. 9. – 10. 9. (sobota a neděle)
Přátelstvo projektu: Plusko+, Studio Alta

Předejme si queer vědomosti!  ⭐🔮
0. benefiční ročník na podporu vznikajícího Zinu "Say my name"

Dvoudenní festival pořádaný ve SVĚTOVA 1 ve spolupráci s Kolektivem Plusko+ a Studio ALTA je zaměřený na prohlubování a předávání literárních, odborných, neodborných, i praktických queer vědomostí v různých formách. Festival nabídne účastnictvu příležitost se k nám přidat v naplňujícím prostředí, kde se sdílí poznatky a prohlubují dosavadní queer vědomosti. Program představí známé i neznámé subjekty a znalosti v performativních a výtvarných formách.

Letošní nultý benefiční ročník je zkouškou, ale i zahájením naší nové platformy v poznávání a edukaci Say my name, volně navazující na loňskou výstavu Hello my name is.

🦄Projekt můžete podpořit tu. Díky! 🧡:
 https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (detailněji přiblížíme v následujících dnech)
☀Sobota 9. 9.☀
– 10:00 Snídaně s S1
– 12:00 Queer věci: Doklady queer minulosti a jejich sbírání (nejen ve Společnosti pro queer paměť) – Ladislav Jackson (SPQP)
– 13:00 Povídání o průniku queer a eko teorií a spolku Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár 
?
?
– 16:00 Camp a další podvratnosti: poznámky k teorii queer kultury – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Neděle 10. 9.☀
– 12:00 Čtení knížky Beyond the Gender Binary s autorstvem českého překladu
– 14:00 Workshop kvír monstrozity – Alex Sihelsk*
– 15:00 Top surgery v kontextu nebinárních identit – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(více TBA;))

Za podporu projektu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR

Festival queer vědomostí
9. 9. – 10. 9. (sobota a neděle)
Přátelstvo projektu: Plusko+, Studio Alta

Předejme si queer vědomosti!  ⭐🔮
0. benefiční ročník na podporu vznikajícího Zinu "Say my name"

Dvoudenní festival pořádaný ve SVĚTOVA 1 ve spolupráci s Kolektivem Plusko+ a Studio ALTA je zaměřený na prohlubování a předávání literárních, odborných, neodborných, i praktických queer vědomostí v různých formách. Festival nabídne účastnictvu příležitost se k nám přidat v naplňujícím prostředí, kde se sdílí poznatky a prohlubují dosavadní queer vědomosti. Program představí známé i neznámé subjekty a znalosti v performativních a výtvarných formách.

Letošní nultý benefiční ročník je zkouškou, ale i zahájením naší nové platformy v poznávání a edukaci Say my name, volně navazující na loňskou výstavu Hello my name is.

🦄Projekt můžete podpořit tu. Díky! 🧡:
 https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (detailněji přiblížíme v následujících dnech)
☀Sobota 9. 9.☀
– 10:00 Snídaně s S1
– 12:00 Queer věci: Doklady queer minulosti a jejich sbírání (nejen ve Společnosti pro queer paměť) – Ladislav Jackson (SPQP)
– 13:00 Povídání o průniku queer a eko teorií a spolku Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár 
?
?
– 16:00 Camp a další podvratnosti: poznámky k teorii queer kultury – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Neděle 10. 9.☀
– 12:00 Čtení knížky Beyond the Gender Binary s autorstvem českého překladu
– 14:00 Workshop kvír monstrozity – Alex Sihelsk*
– 15:00 Top surgery v kontextu nebinárních identit – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(více TBA;))

Za podporu projektu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR

Festival queer vědomostí
9. 9. – 10. 9. (sobota a neděle)
Přátelstvo projektu: Plusko+, Studio Alta

Předejme si queer vědomosti!  ⭐🔮
0. benefiční ročník na podporu vznikajícího Zinu "Say my name"

Dvoudenní festival pořádaný ve SVĚTOVA 1 ve spolupráci s Kolektivem Plusko+ a Studio ALTA je zaměřený na prohlubování a předávání literárních, odborných, neodborných, i praktických queer vědomostí v různých formách. Festival nabídne účastnictvu příležitost se k nám přidat v naplňujícím prostředí, kde se sdílí poznatky a prohlubují dosavadní queer vědomosti. Program představí známé i neznámé subjekty a znalosti v performativních a výtvarných formách.

Letošní nultý benefiční ročník je zkouškou, ale i zahájením naší nové platformy v poznávání a edukaci Say my name, volně navazující na loňskou výstavu Hello my name is.

🦄Projekt můžete podpořit tu. Díky! 🧡:
 https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (detailněji přiblížíme v následujících dnech)
☀Sobota 9. 9.☀
– 10:00 Snídaně s S1
– 12:00 Queer věci: Doklady queer minulosti a jejich sbírání (nejen ve Společnosti pro queer paměť) – Ladislav Jackson (SPQP)
– 13:00 Povídání o průniku queer a eko teorií a spolku Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár 
?
?
– 16:00 Camp a další podvratnosti: poznámky k teorii queer kultury – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Neděle 10. 9.☀
– 12:00 Čtení knížky Beyond the Gender Binary s autorstvem českého překladu
– 14:00 Workshop kvír monstrozity – Alex Sihelsk*
– 15:00 Top surgery v kontextu nebinárních identit – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(více TBA;))

Za podporu projektu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR

 
 

(The program will be mostly in Czech )

Let's share queer knowledge!💫🔮
The zeroth benefit year in support of the emerging Zine "Say my name"

The two-day festival organized in SVĚTOVA 1 in cooperation with the Plusko+ Collective and Studio ALTA is focused on deepening and passing on literary, professional, non-professional, and practical queer knowledge in various forms. The festival will offer participants the opportunity to join us in a fulfilling environment where knowledge is shared and queer knowledge deepened. The program will present known and unknown subjects and knowledge in performative and artistic forms.

This benefit year is a test, but also the start of our new platform in learning and education Say my name, loosely following on from last year's exhibition Hello my name is.

🦄 You can support the project here. Thanks! 🧡: https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (we will announce more soon!):
☀Saturday 9. 9.☀
– 10:00 Breakfast with S1
– 12:00 Queer matters: Gathering the evidence of queer pasts (not just by the Society for Queer Memory) – Ladislav Jackson (SQM)
– 13:00 Talk about the intersection of queer and eco theories and the association Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár
?
?
– 16:00 Camp and other subversions: notes on the theory of queer culture – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Sunday 10. 9.☀
– 12:00 Reading of Beyond the Gender Binary with authors of the Czech translation
– 14:00 Queer Monstrosity Workshop (Alex Sihelsk*)
– 15:00 Top surgery in the context of nonbinary indentities – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(more TBA ;))

We thank the State Cultural Fund of the Czech Republic for supporting the project.

(The program will be mostly in Czech )

Let's share queer knowledge!💫🔮
The zeroth benefit year in support of the emerging Zine "Say my name"

The two-day festival organized in SVĚTOVA 1 in cooperation with the Plusko+ Collective and Studio ALTA is focused on deepening and passing on literary, professional, non-professional, and practical queer knowledge in various forms. The festival will offer participants the opportunity to join us in a fulfilling environment where knowledge is shared and queer knowledge deepened. The program will present known and unknown subjects and knowledge in performative and artistic forms.

This benefit year is a test, but also the start of our new platform in learning and education Say my name, loosely following on from last year's exhibition Hello my name is.

🦄 You can support the project here. Thanks! 🧡: https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (we will announce more soon!):
☀Saturday 9. 9.☀
– 10:00 Breakfast with S1
– 12:00 Queer matters: Gathering the evidence of queer pasts (not just by the Society for Queer Memory) – Ladislav Jackson (SQM)
– 13:00 Talk about the intersection of queer and eco theories and the association Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár
?
?
– 16:00 Camp and other subversions: notes on the theory of queer culture – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Sunday 10. 9.☀
– 12:00 Reading of Beyond the Gender Binary with authors of the Czech translation
– 14:00 Queer Monstrosity Workshop (Alex Sihelsk*)
– 15:00 Top surgery in the context of nonbinary indentities – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(more TBA ;))

We thank the State Cultural Fund of the Czech Republic for supporting the project.

(The program will be mostly in Czech )

Let's share queer knowledge!💫🔮
The zeroth benefit year in support of the emerging Zine "Say my name"

The two-day festival organized in SVĚTOVA 1 in cooperation with the Plusko+ Collective and Studio ALTA is focused on deepening and passing on literary, professional, non-professional, and practical queer knowledge in various forms. The festival will offer participants the opportunity to join us in a fulfilling environment where knowledge is shared and queer knowledge deepened. The program will present known and unknown subjects and knowledge in performative and artistic forms.

This benefit year is a test, but also the start of our new platform in learning and education Say my name, loosely following on from last year's exhibition Hello my name is.

🦄 You can support the project here. Thanks! 🧡: https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (we will announce more soon!):
☀Saturday 9. 9.☀
– 10:00 Breakfast with S1
– 12:00 Queer matters: Gathering the evidence of queer pasts (not just by the Society for Queer Memory) – Ladislav Jackson (SQM)
– 13:00 Talk about the intersection of queer and eco theories and the association Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár
?
?
– 16:00 Camp and other subversions: notes on the theory of queer culture – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Sunday 10. 9.☀
– 12:00 Reading of Beyond the Gender Binary with authors of the Czech translation
– 14:00 Queer Monstrosity Workshop (Alex Sihelsk*)
– 15:00 Top surgery in the context of nonbinary indentities – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(more TBA ;))

We thank the State Cultural Fund of the Czech Republic for supporting the project.

(The program will be mostly in Czech )

Let's share queer knowledge!💫🔮
The zeroth benefit year in support of the emerging Zine "Say my name"

The two-day festival organized in SVĚTOVA 1 in cooperation with the Plusko+ Collective and Studio ALTA is focused on deepening and passing on literary, professional, non-professional, and practical queer knowledge in various forms. The festival will offer participants the opportunity to join us in a fulfilling environment where knowledge is shared and queer knowledge deepened. The program will present known and unknown subjects and knowledge in performative and artistic forms.

This benefit year is a test, but also the start of our new platform in learning and education Say my name, loosely following on from last year's exhibition Hello my name is.

🦄 You can support the project here. Thanks! 🧡: https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (we will announce more soon!):
☀Saturday 9. 9.☀
– 10:00 Breakfast with S1
– 12:00 Queer matters: Gathering the evidence of queer pasts (not just by the Society for Queer Memory) – Ladislav Jackson (SQM)
– 13:00 Talk about the intersection of queer and eco theories and the association Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár
?
?
– 16:00 Camp and other subversions: notes on the theory of queer culture – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Sunday 10. 9.☀
– 12:00 Reading of Beyond the Gender Binary with authors of the Czech translation
– 14:00 Queer Monstrosity Workshop (Alex Sihelsk*)
– 15:00 Top surgery in the context of nonbinary indentities – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(more TBA ;))

We thank the State Cultural Fund of the Czech Republic for supporting the project.

(The program will be mostly in Czech )

Let's share queer knowledge!💫🔮
The zeroth benefit year in support of the emerging Zine "Say my name"

The two-day festival organized in SVĚTOVA 1 in cooperation with the Plusko+ Collective and Studio ALTA is focused on deepening and passing on literary, professional, non-professional, and practical queer knowledge in various forms. The festival will offer participants the opportunity to join us in a fulfilling environment where knowledge is shared and queer knowledge deepened. The program will present known and unknown subjects and knowledge in performative and artistic forms.

This benefit year is a test, but also the start of our new platform in learning and education Say my name, loosely following on from last year's exhibition Hello my name is.

🦄 You can support the project here. Thanks! 🧡: https://www.darujme.cz/projekt/1204296

✨PROGRAM (we will announce more soon!):
☀Saturday 9. 9.☀
– 10:00 Breakfast with S1
– 12:00 Queer matters: Gathering the evidence of queer pasts (not just by the Society for Queer Memory) – Ladislav Jackson (SQM)
– 13:00 Talk about the intersection of queer and eco theories and the association Artbiom – Tomáš Samek (Artbiom), Jarda Michl, feat. Richard L. Kramár
?
?
– 16:00 Camp and other subversions: notes on the theory of queer culture – Matěj Hřib (FHS UK)
?
– 19:00 Karaoke

☀Sunday 10. 9.☀
– 12:00 Reading of Beyond the Gender Binary with authors of the Czech translation
– 14:00 Queer Monstrosity Workshop (Alex Sihelsk*)
– 15:00 Top surgery in the context of nonbinary indentities – Luka Motyka
?
– 18:00 Gay Opera – Kistenn
(more TBA ;))

We thank the State Cultural Fund of the Czech Republic for supporting the project.

 

 

 

 

 

Art Space SVĚTOVA 1
Světova 1 
180 00 Praha 8