S1+FF #11: Nesourodé soustavy
18. 9.–17. 10.
Martin Valíček, Martin Dušek, Josef Havránek, Tatiana-Sofiia Sorokina, Vladyslav Afanasiev

VERNISÁŽ/OPENING 17. 9. 2021/18.00

Společný umělecko-výzkumný výstavní projekt SVĚTOVA 1 a Fotograf Festivalu začal otevřenou výzvou. Vybraní účastníci společně spolupracují na zkoumání proměn pražské Libně.

Libeň se mění před očima, rozrůstá se jako organická hmota složená z mnoha různorodých prvků. Krajina – divoká, uhlazená, průmyslová či obytná, dohromady tvořící svébytný a fragmentarizovaný celek městského ekosystému. Chceme uchopit tento nekončící proces a zkoumat vztahy mezi jednotlivými prvky této nesourodé soustavy.

Kurátor: Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

S1+FF #11: Nesourodé soustavy
18. 9.–17. 10.
Martin Valíček, Martin Dušek, Josef Havránek, Tatiana-Sofiia Sorokina, Vladyslav Afanasiev

VERNISÁŽ/OPENING 17. 9. 2021/18.00

Společný umělecko-výzkumný výstavní projekt SVĚTOVA 1 a Fotograf Festivalu začal otevřenou výzvou. Vybraní účastníci společně spolupracují na zkoumání proměn pražské Libně.

Libeň se mění před očima, rozrůstá se jako organická hmota složená z mnoha různorodých prvků. Krajina – divoká, uhlazená, průmyslová či obytná, dohromady tvořící svébytný a fragmentarizovaný celek městského ekosystému. Chceme uchopit tento nekončící proces a zkoumat vztahy mezi jednotlivými prvky této nesourodé soustavy.

Kurátor: Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

S1+FF #11: Nesourodé soustavy
18. 9.–17. 10.
Martin Valíček, Martin Dušek, Josef Havránek, Tatiana-Sofiia Sorokina, Vladyslav Afanasiev

VERNISÁŽ/OPENING 17. 9. 2021/18.00

Společný umělecko-výzkumný výstavní projekt SVĚTOVA 1 a Fotograf Festivalu začal otevřenou výzvou. Vybraní účastníci společně spolupracují na zkoumání proměn pražské Libně.

Libeň se mění před očima, rozrůstá se jako organická hmota složená z mnoha různorodých prvků. Krajina – divoká, uhlazená, průmyslová či obytná, dohromady tvořící svébytný a fragmentarizovaný celek městského ekosystému. Chceme uchopit tento nekončící proces a zkoumat vztahy mezi jednotlivými prvky této nesourodé soustavy.

Kurátor: Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

S1+FF #11: Nesourodé soustavy
18. 9.–17. 10.
Martin Valíček, Martin Dušek, Josef Havránek, Tatiana-Sofiia Sorokina, Vladyslav Afanasiev

VERNISÁŽ/OPENING 17. 9. 2021/18.00

Společný umělecko-výzkumný výstavní projekt SVĚTOVA 1 a Fotograf Festivalu začal otevřenou výzvou. Vybraní účastníci společně spolupracují na zkoumání proměn pražské Libně.

Libeň se mění před očima, rozrůstá se jako organická hmota složená z mnoha různorodých prvků. Krajina – divoká, uhlazená, průmyslová či obytná, dohromady tvořící svébytný a fragmentarizovaný celek městského ekosystému. Chceme uchopit tento nekončící proces a zkoumat vztahy mezi jednotlivými prvky této nesourodé soustavy.

Kurátor: Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

S1+FF #11: Nesourodé soustavy
18. 9.–17. 10.
Martin Valíček, Martin Dušek, Josef Havránek, Tatiana-Sofiia Sorokina, Vladyslav Afanasiev

VERNISÁŽ/OPENING 17. 9. 2021/18.00

Společný umělecko-výzkumný výstavní projekt SVĚTOVA 1 a Fotograf Festivalu začal otevřenou výzvou. Vybraní účastníci společně spolupracují na zkoumání proměn pražské Libně.

Libeň se mění před očima, rozrůstá se jako organická hmota složená z mnoha různorodých prvků. Krajina – divoká, uhlazená, průmyslová či obytná, dohromady tvořící svébytný a fragmentarizovaný celek městského ekosystému. Chceme uchopit tento nekončící proces a zkoumat vztahy mezi jednotlivými prvky této nesourodé soustavy.

Kurátor: Zai Xu

Za podporu děkujeme MČ Praha 8 a Ministerstvu kultury České republiky.

/EN/

The joint artistic research project of the SVĚTOVA 1 and Fotograf Festival started with an open call. The selected participants work together to investigate the changes in Prague's Libeň district.

Libeň changes before our eyes, grows like an organic mass composed of many different elements. The landscape – wild, smooth, industrial or residential, together forming a unique and fragmented urban ecosystem. We want to grasp this never-ending process and examine the relationships between the individual elements of this disparate system.

Curator: Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/

The joint artistic research project of the SVĚTOVA 1 and Fotograf Festival started with an open call. The selected participants work together to investigate the changes in Prague's Libeň district.

Libeň changes before our eyes, grows like an organic mass composed of many different elements. The landscape – wild, smooth, industrial or residential, together forming a unique and fragmented urban ecosystem. We want to grasp this never-ending process and examine the relationships between the individual elements of this disparate system.

Curator: Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/

The joint artistic research project of the SVĚTOVA 1 and Fotograf Festival started with an open call. The selected participants work together to investigate the changes in Prague's Libeň district.

Libeň changes before our eyes, grows like an organic mass composed of many different elements. The landscape – wild, smooth, industrial or residential, together forming a unique and fragmented urban ecosystem. We want to grasp this never-ending process and examine the relationships between the individual elements of this disparate system.

Curator: Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/

The joint artistic research project of the SVĚTOVA 1 and Fotograf Festival started with an open call. The selected participants work together to investigate the changes in Prague's Libeň district.

Libeň changes before our eyes, grows like an organic mass composed of many different elements. The landscape – wild, smooth, industrial or residential, together forming a unique and fragmented urban ecosystem. We want to grasp this never-ending process and examine the relationships between the individual elements of this disparate system.

Curator: Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/

The joint artistic research project of the SVĚTOVA 1 and Fotograf Festival started with an open call. The selected participants work together to investigate the changes in Prague's Libeň district.

Libeň changes before our eyes, grows like an organic mass composed of many different elements. The landscape – wild, smooth, industrial or residential, together forming a unique and fragmented urban ecosystem. We want to grasp this never-ending process and examine the relationships between the individual elements of this disparate system.

Curator: Zai Xu

We thank the Municipal District of Prague 8 and the Ministry of Culture Czech Republic for supporting the show.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

img_05
img_22
img_37
DSC03644
DSC03645
DSC03687
R1-00120-031A copy
DSC03693
R1-00120-029A copy
R1-00120-036A copy