MEETING POINT
13. 12.–24. 1.
Veronika Čechmánková

VERNISÁŽ 13. 12. 2019/19:00

Pozorujeme náhodné setkání tří sošek-žen. Zjevně se znají, nevypadají ovšem na blízké přátele. Spíš by se dalo říct, že jde o známé. Útržek jejich rozhovoru je směsicí formalit a frází, která je ovšem přeplněná významy, jež vypovídají o nás samotných. Jejich tvarová deformace a redukce základního prostorového uspořádání je staví do zcela odlišné optiky, než je ta, kterou prehistorické sošky běžně vnímáme. Jsou těmi pravými nositelkami ikon současnosti.

Kurátor: Michal Jalůvka, Zai Xu 

MEETING POINT
13. 12.–24. 1.
Veronika Čechmánková

VERNISÁŽ 13. 12. 2019/19:00

Pozorujeme náhodné setkání tří sošek-žen. Zjevně se znají, nevypadají ovšem na blízké přátele. Spíš by se dalo říct, že jde o známé. Útržek jejich rozhovoru je směsicí formalit a frází, která je ovšem přeplněná významy, jež vypovídají o nás samotných. Jejich tvarová deformace a redukce základního prostorového uspořádání je staví do zcela odlišné optiky, než je ta, kterou prehistorické sošky běžně vnímáme. Jsou těmi pravými nositelkami ikon současnosti.

Kurátor: Michal Jalůvka, Zai Xu 

MEETING POINT
13. 12.–24. 1.
Veronika 
Čechmánková

VERNISÁŽ 13. 12. 2019/19:00

Pozorujeme náhodné setkání tří sošek-žen. Zjevně se znají, nevypadají ovšem na blízké přátele. Spíš by se dalo říct, že jde o známé. Útržek jejich rozhovoru je směsicí formalit a frází, která je ovšem přeplněná významy, jež vypovídají o nás samotných. Jejich tvarová deformace a redukce základního prostorového uspořádání je staví do zcela odlišné optiky, než je ta, kterou prehistorické sošky běžně vnímáme. Jsou těmi pravými nositelkami ikon současnosti.

Kurátor: Michal Jalůvka, Zai Xu 

MEETING POINT
13. 12.–24. 1.
Veronika Čechmánková

VERNISÁŽ 13. 12. 2019/19:00

Pozorujeme náhodné setkání tří sošek-žen. Zjevně se znají, nevypadají ovšem na blízké přátele. Spíš by se dalo říct, že jde o známé. Útržek jejich rozhovoru je směsicí formalit a frází, která je ovšem přeplněná významy, jež vypovídají o nás samotných. Jejich tvarová deformace a redukce základního prostorového uspořádání je staví do zcela odlišné optiky, než je ta, kterou prehistorické sošky běžně vnímáme. Jsou těmi pravými nositelkami ikon současnosti.

Kurátor: Michal Jalůvka, Zai Xu 

MEETING POINT
13. 12.–24. 1.
Veronika 
Čechmánková

VERNISÁŽ 13. 12. 2019/19:00

Pozorujeme náhodné setkání tří sošek-žen. Zjevně se znají, nevypadají ovšem na blízké přátele. Spíš by se dalo říct, že jde o známé. Útržek jejich rozhovoru je směsicí formalit a frází, která je ovšem přeplněná významy, jež vypovídají o nás samotných. Jejich tvarová deformace a redukce základního prostorového uspořádání je staví do zcela odlišné optiky, než je ta, kterou prehistorické sošky běžně vnímáme. Jsou těmi pravými nositelkami ikon současnosti.

Kurátor: Michal Jalůvka, Zai Xu 

/EN/
We are witness to a random encounter between three statuette-women. It’s apparent they know each other, although they don’t seem to be close friends. You could say they’re acquaintances. The snippet of their conversation, a mixture of formalities and phrases, is filled with meaning telling of ourselves. The deformation of their shape and the reduction of elementary spatial composition makes us view them through a wholly different lens than the one we are used to with prehistoric statuettes. They are the true bearers of the icons of today.

Curator: Michal Jalůvka, Zai Xu

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

DSC00824
_Meeting_Point_Veronika_Cechmankova_1080_X_1080_1
DSC00600_1
DSC00710
DSC00633
DSC00845
DSC00678
DSC00715
_MG_1682
_MG_1699
_MG_1713
_MG_1693

Art Space SVĚTOVA 1
Světova 1 
180 00 Praha 8