329533135_2166724586845244_621716167386064875_n
332743684_1441854799956941_3273760126437203095_n
332775083_714093886922037_1896356855371461980_n
332782864_1554581531706010_4781712057739377800_n
332860433_597562045549001_2520794130684981075_n
332864239_723248585924261_1601053009228092171_n
332888240_500711452273704_8920537886630298961_n
332903937_728432045421866_7736043325856640931_n
332516086_1515999195592684_5601068273405588881_n

HOW WE ARE
(PROGRAM)
17. 2. – 18. 2. 2023
STUDIO ALTA

/CZ/

V roce 2023 vstupuje Studio ALTA do nové lokality, do nového sousedství Palmovky a Libně. S přesunem svých aktivit přesouváme i naši pozornost, od esence k povrchům. Mapujeme vlastní situovanost, jak a na koho působíme, a hledáme cesty k novým spojenectvím.

První představení letošního roku tak vytváříme ve spolupráci s galerií a artspacem SVĚTOVA 1. Skrze minicyklus událostí HOW WE ARE („Jak se máme“) sledujeme, co se děje na povrchu právě prožívané reality. Zajímá nás, kde se nacházíme, jak se nám daří, v jakých vztazích a přátelstvích působíme, s jakými emocemi přicházíme do sdíleného prostoru událostí, jaké jsou naše potřeby tady a teď… hledáme blízkost mezi uměním a širším prožíváním každodennosti na rozbouřených vlnách probíhajících krizí a změn.

Každý z večerů otevře „reality check-in“,.Formát setkání a povídání s příchozími a přizvanými hostkami a hosty následovaný tanečním představením.
ponořujeme se do povrchů…
… necháváme bublat naše prožitky


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface

HOW WE ARE
(PROGRAM)
17. 2. – 18. 2. 2023
STUDIO ALTA

/CZ/

V roce 2023 vstupuje Studio ALTA do nové lokality, do nového sousedství Palmovky a Libně. S přesunem svých aktivit přesouváme i naši pozornost, od esence k povrchům. Mapujeme vlastní situovanost, jak a na koho působíme, a hledáme cesty k novým spojenectvím.

První představení letošního roku tak vytváříme ve spolupráci s galerií a artspacem SVĚTOVA 1. Skrze minicyklus událostí HOW WE ARE („Jak se máme“) sledujeme, co se děje na povrchu právě prožívané reality. Zajímá nás, kde se nacházíme, jak se nám daří, v jakých vztazích a přátelstvích působíme, s jakými emocemi přicházíme do sdíleného prostoru událostí, jaké jsou naše potřeby tady a teď… hledáme blízkost mezi uměním a širším prožíváním každodennosti na rozbouřených vlnách probíhajících krizí a změn.

Každý z večerů otevře „reality check-in“,.Formát setkání a povídání s příchozími a přizvanými hostkami a hosty následovaný tanečním představením.
ponořujeme se do povrchů…
… necháváme bublat naše prožitky


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface

HOW WE ARE
(PROGRAM)
17. 2. – 18. 2. 2023
STUDIO ALTA

/CZ/

V roce 2023 vstupuje Studio ALTA do nové lokality, do nového sousedství Palmovky a Libně. S přesunem svých aktivit přesouváme i naši pozornost, od esence k povrchům. Mapujeme vlastní situovanost, jak a na koho působíme, a hledáme cesty k novým spojenectvím.

První představení letošního roku tak vytváříme ve spolupráci s galerií a artspacem SVĚTOVA 1. Skrze minicyklus událostí HOW WE ARE („Jak se máme“) sledujeme, co se děje na povrchu právě prožívané reality. Zajímá nás, kde se nacházíme, jak se nám daří, v jakých vztazích a přátelstvích působíme, s jakými emocemi přicházíme do sdíleného prostoru událostí, jaké jsou naše potřeby tady a teď… hledáme blízkost mezi uměním a širším prožíváním každodennosti na rozbouřených vlnách probíhajících krizí a změn.

Každý z večerů otevře „reality check-in“,.Formát setkání a povídání s příchozími a přizvanými hostkami a hosty následovaný tanečním představením.
ponořujeme se do povrchů…
… necháváme bublat naše prožitky


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface

HOW WE ARE
(PROGRAM)
17. 2. – 18. 2. 2023
STUDIO ALTA

/CZ/

V roce 2023 vstupuje Studio ALTA do nové lokality, do nového sousedství Palmovky a Libně. S přesunem svých aktivit přesouváme i naši pozornost, od esence k povrchům. Mapujeme vlastní situovanost, jak a na koho působíme, a hledáme cesty k novým spojenectvím.

První představení letošního roku tak vytváříme ve spolupráci s galerií a artspacem SVĚTOVA 1. Skrze minicyklus událostí HOW WE ARE („Jak se máme“) sledujeme, co se děje na povrchu právě prožívané reality. Zajímá nás, kde se nacházíme, jak se nám daří, v jakých vztazích a přátelstvích působíme, s jakými emocemi přicházíme do sdíleného prostoru událostí, jaké jsou naše potřeby tady a teď… hledáme blízkost mezi uměním a širším prožíváním každodennosti na rozbouřených vlnách probíhajících krizí a změn.

Každý z večerů otevře „reality check-in“,.Formát setkání a povídání s příchozími a přizvanými hostkami a hosty následovaný tanečním představením.
ponořujeme se do povrchů…
… necháváme bublat naše prožitky


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface

HOW WE ARE
(PROGRAM)
17. 2. – 18. 2. 2023
STUDIO ALTA

/CZ/

V roce 2023 vstupuje Studio ALTA do nové lokality, do nového sousedství Palmovky a Libně. S přesunem svých aktivit přesouváme i naši pozornost, od esence k povrchům. Mapujeme vlastní situovanost, jak a na koho působíme, a hledáme cesty k novým spojenectvím.

První představení letošního roku tak vytváříme ve spolupráci s galerií a artspacem SVĚTOVA 1. Skrze minicyklus událostí HOW WE ARE („Jak se máme“) sledujeme, co se děje na povrchu právě prožívané reality. Zajímá nás, kde se nacházíme, jak se nám daří, v jakých vztazích a přátelstvích působíme, s jakými emocemi přicházíme do sdíleného prostoru událostí, jaké jsou naše potřeby tady a teď… hledáme blízkost mezi uměním a širším prožíváním každodennosti na rozbouřených vlnách probíhajících krizí a změn.

Každý z večerů otevře „reality check-in“,.Formát setkání a povídání s příchozími a přizvanými hostkami a hosty následovaný tanečním představením.
ponořujeme se do povrchů…
… necháváme bublat naše prožitky


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface

 
 


/EN/

In 2023 Studio ALTA is moving to a new location – the neighbourhood of Palmovka and Libeň. By relocating our activities we’re also shifting our attention– from the depths of our reflections to the surfaces of who and how we are. We’re mapping our own situatedness, how and whom we impact, and we search for paths to new alliances.

This year’s first show is presented by Studio ALTA in collaboration with the gallery and art space SVĚTOVA 1. Through a mini-series of events entitled HOW WE ARE, we observe what’s happening on the surface of our reality. We want to know where we’re standing, how we’re doing, what relationships and friendships we’re involved in, what emotions we bring to the shared space of events, what are our needs here and now… we look for a close connection between art and the daily life as we experience it in the stormy waters of the ongoing crisis and changes.

Each evening will open with “a reality check-in,” a format featuring encounters and talks with invited guests followed up by a dance performance.
Immersing ourselves into the surfaces…
…letting our experiences bubble


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface


/EN/

In 2023 Studio ALTA is moving to a new location – the neighbourhood of Palmovka and Libeň. By relocating our activities we’re also shifting our attention– from the depths of our reflections to the surfaces of who and how we are. We’re mapping our own situatedness, how and whom we impact, and we search for paths to new alliances.

This year’s first show is presented by Studio ALTA in collaboration with the gallery and art space SVĚTOVA 1. Through a mini-series of events entitled HOW WE ARE, we observe what’s happening on the surface of our reality. We want to know where we’re standing, how we’re doing, what relationships and friendships we’re involved in, what emotions we bring to the shared space of events, what are our needs here and now… we look for a close connection between art and the daily life as we experience it in the stormy waters of the ongoing crisis and changes.

Each evening will open with “a reality check-in,” a format featuring encounters and talks with invited guests followed up by a dance performance.
Immersing ourselves into the surfaces…
…letting our experiences bubble


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface


/EN/

In 2023 Studio ALTA is moving to a new location – the neighbourhood of Palmovka and Libeň. By relocating our activities we’re also shifting our attention– from the depths of our reflections to the surfaces of who and how we are. We’re mapping our own situatedness, how and whom we impact, and we search for paths to new alliances.

This year’s first show is presented by Studio ALTA in collaboration with the gallery and art space SVĚTOVA 1. Through a mini-series of events entitled HOW WE ARE, we observe what’s happening on the surface of our reality. We want to know where we’re standing, how we’re doing, what relationships and friendships we’re involved in, what emotions we bring to the shared space of events, what are our needs here and now… we look for a close connection between art and the daily life as we experience it in the stormy waters of the ongoing crisis and changes.

Each evening will open with “a reality check-in,” a format featuring encounters and talks with invited guests followed up by a dance performance.
Immersing ourselves into the surfaces…
…letting our experiences bubble


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface


/EN/

In 2023 Studio ALTA is moving to a new location – the neighbourhood of Palmovka and Libeň. By relocating our activities we’re also shifting our attention– from the depths of our reflections to the surfaces of who and how we are. We’re mapping our own situatedness, how and whom we impact, and we search for paths to new alliances.

This year’s first show is presented by Studio ALTA in collaboration with the gallery and art space SVĚTOVA 1. Through a mini-series of events entitled HOW WE ARE, we observe what’s happening on the surface of our reality. We want to know where we’re standing, how we’re doing, what relationships and friendships we’re involved in, what emotions we bring to the shared space of events, what are our needs here and now… we look for a close connection between art and the daily life as we experience it in the stormy waters of the ongoing crisis and changes.

Each evening will open with “a reality check-in,” a format featuring encounters and talks with invited guests followed up by a dance performance.
Immersing ourselves into the surfaces…
…letting our experiences bubble


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface


/EN/

In 2023 Studio ALTA is moving to a new location – the neighbourhood of Palmovka and Libeň. By relocating our activities we’re also shifting our attention– from the depths of our reflections to the surfaces of who and how we are. We’re mapping our own situatedness, how and whom we impact, and we search for paths to new alliances.

This year’s first show is presented by Studio ALTA in collaboration with the gallery and art space SVĚTOVA 1. Through a mini-series of events entitled HOW WE ARE, we observe what’s happening on the surface of our reality. We want to know where we’re standing, how we’re doing, what relationships and friendships we’re involved in, what emotions we bring to the shared space of events, what are our needs here and now… we look for a close connection between art and the daily life as we experience it in the stormy waters of the ongoing crisis and changes.

Each evening will open with “a reality check-in,” a format featuring encounters and talks with invited guests followed up by a dance performance.
Immersing ourselves into the surfaces…
…letting our experiences bubble


 𝟭𝟳/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Sára Arnstein & Ewan McLaren
Kateřina Szymanski (Collective Waves) & Fertilizer: Under the Surface
 𝟭𝟴/𝟮   𝟭𝟵:𝟬𝟬–𝟮𝟭:𝟬𝟬
How we are – reality check-in s Kateř Tureček & Zai Xu
Evgenia Chetvertkova [de]: Surface

 

 

 

 

 

Art Space SVĚTOVA 1
Světova 1 
180 00 Praha 8