KDnU3YGM
HxJF9-O0
dNdI196Q
Svetova-1-komentovana-prohlidka_007
Svetova-1-komentovana-prohlidka_005
Svetova-1-komentovana-prohlidka_006
Svetova_001

ENNUI (PROGRAMME)
1. 9. – 17. 9.
Veronika Čechmánková, Martin Dušek & Markéta Zrníková, František Felix, Tina Hrevušová, Alžběta Krchová, Olga Krykun, Marcela Putnová, Ezra Šimek, Denisa Štefanigová a Max*ine Vajt

Part of SUMO Prague & Prague Art Week

VERNISÁŽ/OPENING 1. 9. 2022
Program:
Předvedení | Preview: 1. 9. at 17:00 – 21:00
Performances: 1. 9. at 17:00 & 15. 9. at 17:00
Komentované prohlídky | Guided Tours:
2. 9. at 16:00
10. 9. at 16:00 (Czech only)
11. 9. at 16:00 (English friendly)

🕕Otevřeno út–ne, 11–18
| Open Tue–Sun, 11 am – 6 pm

Ve spolupráci s Queer Spaces Network se výstava „Ennui“ zaměří na téma, které na počátku 19. století poprvé představil francouzský spisovatel Gustave Flaubert. Vystavující umělci*kyně se ve své tvorbě častokrát zaměřují na tuto „zkušenost kapitalistické (post)modernity – to odcizení a anomii, které údajně zažívá tolik vysmívaná buržoazie“, a zkoumají tak další téma v rámci probíhajícího kurátorského výzkumu prostoru SVĚTOVA 1 nazvaném „As we grow“.

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Produkují: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

Vstupné dobrovolné na  Darujme.cz.

ENNUI (PROGRAMME)
1. 9. – 17. 9.
Veronika Čechmánková, Martin Dušek & Markéta Zrníková, František Felix, Tina Hrevušová, Alžběta Krchová, Olga Krykun, Marcela Putnová, Ezra Šimek, Denisa Štefanigová a Max*ine Vajt

Part of SUMO Prague & Prague Art Week

VERNISÁŽ/OPENING 1. 9. 2022
Program:
Předvedení | Preview: 1. 9. at 17:00 – 21:00
Performances: 1. 9. at 17:00 & 15. 9. at 17:00
Komentované prohlídky | Guided Tours:
2. 9. at 16:00
10. 9. at 16:00 (Czech only)
11. 9. at 16:00 (English friendly)

🕕Otevřeno út–ne, 11–18
| Open Tue–Sun, 11 am – 6 pm

Ve spolupráci s Queer Spaces Network se výstava „Ennui“ zaměří na téma, které na počátku 19. století poprvé představil francouzský spisovatel Gustave Flaubert. Vystavující umělci*kyně se ve své tvorbě častokrát zaměřují na tuto „zkušenost kapitalistické (post)modernity – to odcizení a anomii, které údajně zažívá tolik vysmívaná buržoazie“, a zkoumají tak další téma v rámci probíhajícího kurátorského výzkumu prostoru SVĚTOVA 1 nazvaném „As we grow“.

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Produkují: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

Vstupné dobrovolné na  Darujme.cz.

ENNUI
1. 9. – 17. 9.
Veronika Čechmánková, Martin Dušek & Markéta Zrníková, František Felix, Tina Hrevušová, Alžběta Krchová, Olga Krykun, Marcela Putnová, Ezra Šimek, Denisa Štefanigová a Max*ine Vajt

Part of SUMO Prague & Prague Art Week

VERNISÁŽ/OPENING 1. 9. 2022
Program:
Předvedení | Preview: 1. 9. at 17:00 – 21:00
Performances: 1. 9. at 17:00 & 15. 9. at 17:00
Komentované prohlídky | Guided Tours:
2. 9. at 16:00
10. 9. at 16:00 (Czech only)
11. 9. at 16:00 (English friendly)

🕕Otevřeno út–ne, 11–18
| Open Tue–Sun, 11 am – 6 pm

Ve spolupráci s Queer Spaces Network se výstava „Ennui“ zaměří na téma, které na počátku 19. století poprvé představil francouzský spisovatel Gustave Flaubert. Vystavující umělci*kyně se ve své tvrobě častokrát zaměřují na tuto „zkušenost kapitalistické (post)modernity – to odcizení a anomii, které údajně zažívá tolik vysmívaná buržoazie“, a zkoumají tak další téma v rámci probíhajícího kurátorského výzkumu prostoru SVĚTOVA 1 nazvaném „As we grow“.

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Produkují: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

ENNUI (PROGRAMME)
1. 9. – 17. 9.
Veronika Čechmánková, Martin Dušek & Markéta Zrníková, František Felix, Tina Hrevušová, Alžběta Krchová, Olga Krykun, Marcela Putnová, Ezra Šimek, Denisa Štefanigová a Max*ine Vajt

Part of SUMO Prague & Prague Art Week

VERNISÁŽ/OPENING 1. 9. 2022
Program:
Předvedení | Preview: 1. 9. at 17:00 – 21:00
Performances: 1. 9. at 17:00 & 15. 9. at 17:00
Komentované prohlídky | Guided Tours:
2. 9. at 16:00
10. 9. at 16:00 (Czech only)
11. 9. at 16:00 (English friendly)

🕕Otevřeno út–ne, 11–18
| Open Tue–Sun, 11 am – 6 pm

Ve spolupráci s Queer Spaces Network se výstava „Ennui“ zaměří na téma, které na počátku 19. století poprvé představil francouzský spisovatel Gustave Flaubert. Vystavující umělci*kyně se ve své tvrobě častokrát zaměřují na tuto „zkušenost kapitalistické (post)modernity – to odcizení a anomii, které údajně zažívá tolik vysmívaná buržoazie“, a zkoumají tak další téma v rámci probíhajícího kurátorského výzkumu prostoru SVĚTOVA 1 nazvaném „As we grow“.

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Produkují: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

ENNUI (PROGRAMME)
1. 9. – 17. 9.
Veronika Čechmánková, Martin Dušek & Markéta Zrníková, František Felix, Tina Hrevušová, Alžběta Krchová, Olga Krykun, Marcela Putnová, Ezra Šimek, Denisa Štefanigová a Max*ine Vajt

Part of SUMO Prague & Prague Art Week

VERNISÁŽ/OPENING 1. 9. 2022
Program:
Předvedení | Preview: 1. 9. at 17:00 – 21:00
Performances: 1. 9. at 17:00 & 15. 9. at 17:00
Komentované prohlídky | Guided Tours:
2. 9. at 16:00
10. 9. at 16:00 (Czech only)
11. 9. at 16:00 (English friendly)

🕕Otevřeno út–ne, 11–18
| Open Tue–Sun, 11 am – 6 pm

Ve spolupráci s Queer Spaces Network se výstava „Ennui“ zaměří na téma, které na počátku 19. století poprvé představil francouzský spisovatel Gustave Flaubert. Vystavující umělci*kyně se ve své tvorbě častokrát zaměřují na tuto „zkušenost kapitalistické (post)modernity – to odcizení a anomii, které údajně zažívá tolik vysmívaná buržoazie“, a zkoumají tak další téma v rámci probíhajícího kurátorského výzkumu prostoru SVĚTOVA 1 nazvaném „As we grow“.

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Produkují: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

 

/EN/

In cooperation with the Queer Spaces Network, the exhibition “Ennui” will focus on the topic first envisioned by the French writer Gustave Flaubert back in the early 19th century. Participating artists focus in their practices on this “experience of capitalist (post)modernity – the alienation and anomie putatively experienced by the much-derided bourgeoise” and as such explore another topic within the ongoing curatorial research “As we grow”. One that is so prevalent in the SVĚTOVA 1 programme this year.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

Producers: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Voluntary entry fee at:  Darujme.cz

/EN/

In cooperation with the Queer Spaces Network, the exhibition “Ennui” will focus on the topic first envisioned by the French writer Gustave Flaubert back in the early 19th century. Participating artists focus in their practices on this “experience of capitalist (post)modernity – the alienation and anomie putatively experienced by the much-derided bourgeoise” and as such explore another topic within the ongoing curatorial research “As we grow”. One that is so prevalent in the SVĚTOVA 1 programme this year.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

Producers: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Voluntary entry fee at:  Darujme.cz

/EN/

In cooperation with the Queer Spaces Network, the exhibition “Ennui” will focus on the topic first envisioned by the French writer Gustave Flaubert back in the early 19th century. Participating artists focus in their practices on this “experience of capitalist (post)modernity – the alienation and anomie putatively experienced by the much-derided bourgeoise” and as such explore another topic within the ongoing curatorial research “As we grow”. One that is so prevalent in the SVĚTOVA 1 programme this year.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

Producers: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee at:  Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz

/EN/

In cooperation with the Queer Spaces Network, the exhibition “Ennui” will focus on the topic first envisioned by the French writer Gustave Flaubert back in the early 19th century. Participating artists focus in their practices on this “experience of capitalist (post)modernity – the alienation and anomie putatively experienced by the much-derided bourgeoise” and as such explore another topic within the ongoing curatorial research “As we grow”. One that is so prevalent in the SVĚTOVA 1 programme this year.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

Producers: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee at:  Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz

/EN/

In cooperation with the Queer Spaces Network, the exhibition “Ennui” will focus on the topic first envisioned by the French writer Gustave Flaubert back in the early 19th century. Participating artists focus in their practices on this “experience of capitalist (post)modernity – the alienation and anomie putatively experienced by the much-derided bourgeoise” and as such explore another topic within the ongoing curatorial research “As we grow”. One that is so prevalent in the SVĚTOVA 1 programme this year.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

Producers: Rivers, Vorlíček, Xu

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee at:  Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz

Art Space SVĚTOVA 1
Světova 1 
180 00 Praha 8