ELEVATING
THE ELEVATOR 
6. 3.–12. 4.
Klára Čapáková, Soyoung Bae & Roza Pogosian, Filip Kopecký, Žaneta Reková

VERNISÁŽ/OPENING 6. 3. 2019/19.00

Akcelerace ve světě, která posouvá kolektivní vnímání současných generací, s sebou nese jisté následky. Není důležité mluvit o tom, jestli jsou tyto následky pozitivní, či negativní. Je třeba řešit to, kým se stáváme. Umění reflexe je čím dál podstatnější, je ale o to méně vidět. Krátkodobá paměť je ještě kratší a naše příběhy se ukládají do cookies, které z dat o nás vytváří nekonečno dalších variant našich budoucích stop. Naučit se vyjádřit je méně podstatné, protože naše výrazy jsou již definovány.

Naše těla už nejsou jedinými nositeli našich identit, ale jejich důležitost stále přetrvává. Žít v takzvané tekuté modernitě znamená mnohé, pozice nejistoty je ale všude přítomna. Podle této sociologické teorie se život vrací zpět do podoby, kdy jsme byli nomádi. Putujeme od místa k místu jako ptactvo, ale naše čím dál větší svoboda je pouhým klamem. Akcelerace života nabývá na takové rychlosti, že není jisté, na jaké pozici se ocitneme zítra. Dochází k rozvrstvení našich identit a k jejich neustálému přetváření do dalších podob.

Kurátor: Zai Xu

ELEVATING
THE ELEVATOR 
6. 3.–12. 4.
Klára Čapáková, Soyoung Bae & Roza Pogosian, Filip Kopecký, Žaneta Reková

VERNISÁŽ/OPENING 6. 3. 2019/19.00

Akcelerace ve světě, která posouvá kolektivní vnímání současných generací, s sebou nese jisté následky. Není důležité mluvit o tom, jestli jsou tyto následky pozitivní, či negativní. Je třeba řešit to, kým se stáváme. Umění reflexe je čím dál podstatnější, je ale o to méně vidět. Krátkodobá paměť je ještě kratší a naše příběhy se ukládají do cookies, které z dat o nás vytváří nekonečno dalších variant našich budoucích stop. Naučit se vyjádřit je méně podstatné, protože naše výrazy jsou již definovány.

Naše těla už nejsou jedinými nositeli našich identit, ale jejich důležitost stále přetrvává. Žít v takzvané tekuté modernitě znamená mnohé, pozice nejistoty je ale všude přítomna. Podle této sociologické teorie se život vrací zpět do podoby, kdy jsme byli nomádi. Putujeme od místa k místu jako ptactvo, ale naše čím dál větší svoboda je pouhým klamem. Akcelerace života nabývá na takové rychlosti, že není jisté, na jaké pozici se ocitneme zítra. Dochází k rozvrstvení našich identit a k jejich neustálému přetváření do dalších podob.

Kurátor: Zai Xu

ELEVATING
THE ELEVATOR 
6. 3.–12. 4.
Klára Čapáková, Soyoung Bae & Roza Pogosian, Filip Kopecký, Žaneta Reková

VERNISÁŽ/OPENING 6. 3. 2019/19.00

Akcelerace ve světě, která posouvá kolektivní vnímání současných generací, s sebou nese jisté následky. Není důležité mluvit o tom, jestli jsou tyto následky pozitivní, či negativní. Je třeba řešit to, kým se stáváme. Umění reflexe je čím dál podstatnější, je ale o to méně vidět. Krátkodobá paměť je ještě kratší a naše příběhy se ukládají do cookies, které z dat o nás vytváří nekonečno dalších variant našich budoucích stop. Naučit se vyjádřit je méně podstatné, protože naše výrazy jsou již definovány.

Naše těla už nejsou jedinými nositeli našich identit, ale jejich důležitost stále přetrvává. Žít v takzvané tekuté modernitě znamená mnohé, pozice nejistoty je ale všude přítomna. Podle této sociologické teorie se život vrací zpět do podoby, kdy jsme byli nomádi. Putujeme od místa k místu jako ptactvo, ale naše čím dál větší svoboda je pouhým klamem. Akcelerace života nabývá na takové rychlosti, že není jisté, na jaké pozici se ocitneme zítra. Dochází k rozvrstvení našich identit a k jejich neustálému přetváření do dalších podob.

Kurátor: Zai Xu

ELEVATING
THE ELEVATOR 
6. 3.–12. 4.
Klára Čapáková, Soyoung Bae & Roza Pogosian, Filip Kopecký, Žaneta Reková

VERNISÁŽ/OPENING 6. 3. 2019/19.00

Akcelerace ve světě, která posouvá kolektivní vnímání současných generací, s sebou nese jisté následky. Není důležité mluvit o tom, jestli jsou tyto následky pozitivní, či negativní. Je třeba řešit to, kým se stáváme. Umění reflexe je čím dál podstatnější, je ale o to méně vidět. Krátkodobá paměť je ještě kratší a naše příběhy se ukládají do cookies, které z dat o nás vytváří nekonečno dalších variant našich budoucích stop. Naučit se vyjádřit je méně podstatné, protože naše výrazy jsou již definovány.

Naše těla už nejsou jedinými nositeli našich identit, ale jejich důležitost stále přetrvává. Žít v takzvané tekuté modernitě znamená mnohé, pozice nejistoty je ale všude přítomna. Podle této sociologické teorie se život vrací zpět do podoby, kdy jsme byli nomádi. Putujeme od místa k místu jako ptactvo, ale naše čím dál větší svoboda je pouhým klamem. Akcelerace života nabývá na takové rychlosti, že není jisté, na jaké pozici se ocitneme zítra. Dochází k rozvrstvení našich identit a k jejich neustálému přetváření do dalších podob.

Kurátor: Zai Xu

ELEVATING
THE ELEVATOR 
6. 3.–12. 4.
Klára Čapáková, Soyoung Bae & Roza Pogosian, Filip Kopecký, Žaneta Reková

VERNISÁŽ/OPENING 6. 3. 2019/19.00

Akcelerace ve světě, která posouvá kolektivní vnímání současných generací, s sebou nese jisté následky. Není důležité mluvit o tom, jestli jsou tyto následky pozitivní, či negativní. Je třeba řešit to, kým se stáváme. Umění reflexe je čím dál podstatnější, je ale o to méně vidět. Krátkodobá paměť je ještě kratší a naše příběhy se ukládají do cookies, které z dat o nás vytváří nekonečno dalších variant našich budoucích stop. Naučit se vyjádřit je méně podstatné, protože naše výrazy jsou již definovány.

Naše těla už nejsou jedinými nositeli našich identit, ale jejich důležitost stále přetrvává. Žít v takzvané tekuté modernitě znamená mnohé, pozice nejistoty je ale všude přítomna. Podle této sociologické teorie se život vrací zpět do podoby, kdy jsme byli nomádi. Putujeme od místa k místu jako ptactvo, ale naše čím dál větší svoboda je pouhým klamem. Akcelerace života nabývá na takové rychlosti, že není jisté, na jaké pozici se ocitneme zítra. Dochází k rozvrstvení našich identit a k jejich neustálému přetváření do dalších podob.

Kurátor: Zai Xu

/EN/
Acceleration in this world, which is transforming the collective perception of today’s generations, is having some consequences. It's not important to talk about whether the consequences are positive or negative. It’s important to talk about what we are becoming. The art of reflexion is more and more substantial, but also less visible. Short-term memory is even shorter and our stories are saved into cookies, which are using our data to create infinite variants of our future steps. Knowing how to express ourselves isn’t as necessary because our expressions have been already defined.

Our bodies are no longer the only bearers of our identities, but their importance still persists. Living in so called Late modernity means lot, but the position of anxiety is everywhere. According to this sociological theory, our life is regressing to resemble the times when we lived as nomads. We travel from place to place like birds, but our bigger and bigger freedom is only a sham. Acceleration of our life is becoming so fast, that we are not sure what position we are going to be in tomorrow. Our identities are being continuously stratified and redesigned to other forms.

Curator: Zai Xu

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

_MG_2550
portret_1
_MG_2536
_MG_2622
_MG_2483
_MG_2645
portret_5
portret_3
_MG_2473
_MG_2477
_MG_2576
_MG_2508
portret_2
_MG_2511
portret_4
_MG_2520
_MG_2665
_MG_2670
_MG_2685
_MG_2706_web
_MG_2684

Art Space SVĚTOVA 1
Světova 1 
180 00 Praha 8