00-16
00-30
00-36
00-11
00-46

EKSTASE (PROGRAM)
6. 4. – 27. 5. 2023
5. 4. OPENING
DENISA ŠTEFANIGOVÁ

/CZ/

Vernisáž 5. 4. v 17:30 – 21:30
Komentované prohlídky: 19. 4. od 17:00 & 20. 5. od 16:00
Promítání snímku Extase: 13. 5. od 18:00
Otevřeno út–so, 14:00 – 18:00

Výstava Ekstase je rozšířena o projekci významného snímku Gustava Machatého Extase (1932), který přítomnou prezentaci umocňuje o vlastní pitvu toho, co prožíváme, nosíme s sebou a očekáváme. Obě díla se intuitivně propojují. Jejich dialog fragmentárně spojuje více než století uměleckých postupů. Konečně můžeme oba přístupy emocionálně prozkoumat tak, jak je skutečně máme číst.

Extase (1932) je jedním z nejvlivnějších československých filmů 30. let. Snímek sleduje novomanželku Evu, když zažívá první zkušenost se zamilovaností nikoli se svým starším manželem Emilem, ale s Adamem, mladým inženýrem. Machatý a jeho kameraman Jan Stallich na pozadí této jednoduché dějové linie rozvíjejí extravagantní vizuální hostinu vášně a lidské práce bohatou na symboliku.

Produkují: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
a dobrovolníci*ice udržující chod SVĚTOVA 1 

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a MČ Praha 8.

Snímek Extase nám byl laskavě zapůjčen Národním filmovým archivem www.nfa.cz.

Dobrovolné vstupné na: Darujme.cz

 

 

EKSTASE (PROGRAM)
6. 4. – 27. 5. 2023
5. 4. OPENING
DENISA ŠTEFANIGOVÁ

/CZ/

Vernisáž 5. 4. v 17:30 – 21:30
Komentované prohlídky: 19. 4. od 17:00 & 20. 5. od 16:00
Promítání snímku Extase: 13. 5. od 18:00
Otevřeno út–so, 14:00 – 18:00

Výstava Ekstase je rozšířena o projekci významného snímku Gustava Machatého Extase (1932), který přítomnou prezentaci umocňuje o vlastní pitvu toho, co prožíváme, nosíme s sebou a očekáváme. Obě díla se intuitivně propojují. Jejich dialog fragmentárně spojuje více než století uměleckých postupů. Konečně můžeme oba přístupy emocionálně prozkoumat tak, jak je skutečně máme číst.

Extase (1932) je jedním z nejvlivnějších československých filmů 30. let. Snímek sleduje novomanželku Evu, když zažívá první zkušenost se zamilovaností nikoli se svým starším manželem Emilem, ale s Adamem, mladým inženýrem. Machatý a jeho kameraman Jan Stallich na pozadí této jednoduché dějové linie rozvíjejí extravagantní vizuální hostinu vášně a lidské práce bohatou na symboliku.

Produkují: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
a dobrovolníci*ice udržující chod SVĚTOVA 1 

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a MČ Praha 8.

Snímek Extase nám byl laskavě zapůjčen Národním filmovým archivem www.nfa.cz.

Dobrovolné vstupné na: Darujme.cz

 

 

EKSTASE (PROGRAM)
6. 4. – 27. 5. 2023
5. 4. OPENING
DENISA ŠTEFANIGOVÁ

/CZ/

Vernisáž 5. 4. v 17:30 – 21:30
Komentované prohlídky: 19. 4. od 17:00 & 20. 5. od 16:00
Promítání snímku Extase: 13. 5. od 18:00
Otevřeno út–so, 14:00 – 18:00

Výstava Ekstase je rozšířena o projekci významného snímku Gustava Machatého Extase (1932), který přítomnou prezentaci umocňuje o vlastní pitvu toho, co prožíváme, nosíme s sebou a očekáváme. Obě díla se intuitivně propojují. Jejich dialog fragmentárně spojuje více než století uměleckých postupů. Konečně můžeme oba přístupy emocionálně prozkoumat tak, jak je skutečně máme číst.

Extase (1932) je jedním z nejvlivnějších československých filmů 30. let. Snímek sleduje novomanželku Evu, když zažívá první zkušenost se zamilovaností nikoli se svým starším manželem Emilem, ale s Adamem, mladým inženýrem. Machatý a jeho kameraman Jan Stallich na pozadí této jednoduché dějové linie rozvíjejí extravagantní vizuální hostinu vášně a lidské práce bohatou na symboliku.

Produkují: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
a dobrovolníci*ice udržující chod SVĚTOVA 1 

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a MČ Praha 8.

Snímek Extase nám byl laskavě zapůjčen Národním filmovým archivem www.nfa.cz.

Dobrovolné vstupné na: Darujme.cz

 

 

EKSTASE (PROGRAM)
6. 4. – 27. 5. 2023
5. 4. OPENING
DENISA ŠTEFANIGOVÁ

/CZ/

Vernisáž 5. 4. v 17:30 – 21:30
Komentované prohlídky: 19. 4. od 17:00 & 20. 5. od 16:00
Promítání snímku Extase: 13. 5. od 18:00
Otevřeno út–so, 14:00 – 18:00

Výstava Ekstase je rozšířena o projekci významného snímku Gustava Machatého Extase (1932), který přítomnou prezentaci umocňuje o vlastní pitvu toho, co prožíváme, nosíme s sebou a očekáváme. Obě díla se intuitivně propojují. Jejich dialog fragmentárně spojuje více než století uměleckých postupů. Konečně můžeme oba přístupy emocionálně prozkoumat tak, jak je skutečně máme číst.

Extase (1932) je jedním z nejvlivnějších československých filmů 30. let. Snímek sleduje novomanželku Evu, když zažívá první zkušenost se zamilovaností nikoli se svým starším manželem Emilem, ale s Adamem, mladým inženýrem. Machatý a jeho kameraman Jan Stallich na pozadí této jednoduché dějové linie rozvíjejí extravagantní vizuální hostinu vášně a lidské práce bohatou na symboliku.

Produkují: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
a dobrovolníci*ice udržující chod SVĚTOVA 1 

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a MČ Praha 8.

Snímek Extase nám byl laskavě zapůjčen Národním filmovým archivem www.nfa.cz.

Dobrovolné vstupné na: Darujme.cz

 

 

EKSTASE (PROGRAM)
6. 4. – 27. 5. 2023
5. 4. OPENING
DENISA ŠTEFANIGOVÁ

/CZ/

Vernisáž 5. 4. v 17:30 – 21:30
Komentované prohlídky: 19. 4. od 17:00 & 20. 5. od 16:00
Promítání snímku Extase: 13. 5. od 18:00
Otevřeno út–so, 14:00 – 18:00

Výstava Ekstase je rozšířena o projekci významného snímku Gustava Machatého Extase (1932), který přítomnou prezentaci umocňuje o vlastní pitvu toho, co prožíváme, nosíme s sebou a očekáváme. Obě díla se intuitivně propojují. Jejich dialog fragmentárně spojuje více než století uměleckých postupů. Konečně můžeme oba přístupy emocionálně prozkoumat tak, jak je skutečně máme číst.

Extase (1932) je jedním z nejvlivnějších československých filmů 30. let. Snímek sleduje novomanželku Evu, když zažívá první zkušenost se zamilovaností nikoli se svým starším manželem Emilem, ale s Adamem, mladým inženýrem. Machatý a jeho kameraman Jan Stallich na pozadí této jednoduché dějové linie rozvíjejí extravagantní vizuální hostinu vášně a lidské práce bohatou na symboliku.

Produkují: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
a dobrovolníci*ice udržující chod SVĚTOVA 1 

💚Líbí se vám, co děláme? Nákupem na SVETOVA1.store  podpoříte náš program a všechny, kteří se na něm podílejí.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a MČ Praha 8.

Snímek Extase nám byl laskavě zapůjčen Národním filmovým archivem www.nfa.cz.

Dobrovolné vstupné na: Darujme.cz

 

 

 
 

 

  

/EN/

Opening 5. 4. at 17:30 – 21:30
Guided Tours: 19. 4. from 17:00 & 20. 5. from 16:00
Screening of the film "Extase": 13. 5. from 18:00
Open Tue–Sat, 14:00 – 18:00

The exhibition Ekstase is expanded by a screening of Gustav Machatý’s seminal movie Extase (1932) that magnifies the presentation on the dissection between what we experience, carry, and expect. Both of their works connect intuitively. Their dialogue combined over a century of artistic practices into fragments. Finally, we can explore both methods emotionally from the direction we are supposed to read them.

Extase (1932) is one of the most influential Czechoslovak films of the 1930s. Extase follows the newlywed Eva as she has her first experience of infatuation not with her elderly husband Emil but with Adam, a young engineer. Against this simple plotline, Machatý and his cinematographer Jan Stallich unfold an extravagant visual feast of passion and human labour rich in symbolism.

Producers: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
and volunteers keeping SVĚTOVA 1 going

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the The Municipal District of Prague 8.

The film Extase has been kindly lended to us by the National Film Archive www.nfa.cz.

Voluntary entry fee at:  Darujme.cz

 

 

  

/EN/

Opening 5. 4. at 17:30 – 21:30
Guided Tours: 19. 4. from 17:00 & 20. 5. from 16:00
Screening of the film "Extase": 13. 5. from 18:00
Open Tue–Sat, 14:00 – 18:00

The exhibition Ekstase is expanded by a screening of Gustav Machatý’s seminal movie Extase (1932) that magnifies the presentation on the dissection between what we experience, carry, and expect. Both of their works connect intuitively. Their dialogue combined over a century of artistic practices into fragments. Finally, we can explore both methods emotionally from the direction we are supposed to read them.

Extase (1932) is one of the most influential Czechoslovak films of the 1930s. Extase follows the newlywed Eva as she has her first experience of infatuation not with her elderly husband Emil but with Adam, a young engineer. Against this simple plotline, Machatý and his cinematographer Jan Stallich unfold an extravagant visual feast of passion and human labour rich in symbolism.

Producers: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
and volunteers keeping SVĚTOVA 1 going

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the The Municipal District of Prague 8.

The film Extase has been kindly lended to us by the National Film Archive www.nfa.cz.

Voluntary entry fee at:  Darujme.cz

 

 

  

/EN/

Opening 5. 4. at 17:30 – 21:30
Guided Tours: 19. 4. from 17:00 & 20. 5. from 16:00
Screening of the film "Extase": 13. 5. from 18:00
Open Tue–Sat, 14:00 – 18:00

The exhibition Ekstase is expanded by a screening of Gustav Machatý’s seminal movie Extase (1932) that magnifies the presentation on the dissection between what we experience, carry, and expect. Both of their works connect intuitively. Their dialogue combined over a century of artistic practices into fragments. Finally, we can explore both methods emotionally from the direction we are supposed to read them.

Extase (1932) is one of the most influential Czechoslovak films of the 1930s. Extase follows the newlywed Eva as she has her first experience of infatuation not with her elderly husband Emil but with Adam, a young engineer. Against this simple plotline, Machatý and his cinematographer Jan Stallich unfold an extravagant visual feast of passion and human labour rich in symbolism.

Producers: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
and volunteers keeping SVĚTOVA 1 going

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the The Municipal District of Prague 8.

The film Extase has been kindly lended to us by the National Film Archive www.nfa.cz.

Voluntary entry fee at:  Darujme.cz

 

 

  

/EN/

Opening 5. 4. at 17:30 – 21:30
Guided Tours: 19. 4. from 17:00 & 20. 5. from 16:00
Screening of the film "Extase": 13. 5. from 18:00
Open Tue–Sat, 14:00 – 18:00

The exhibition Ekstase is expanded by a screening of Gustav Machatý’s seminal movie Extase (1932) that magnifies the presentation on the dissection between what we experience, carry, and expect. Both of their works connect intuitively. Their dialogue combined over a century of artistic practices into fragments. Finally, we can explore both methods emotionally from the direction we are supposed to read them.

Extase (1932) is one of the most influential Czechoslovak films of the 1930s. Extase follows the newlywed Eva as she has her first experience of infatuation not with her elderly husband Emil but with Adam, a young engineer. Against this simple plotline, Machatý and his cinematographer Jan Stallich unfold an extravagant visual feast of passion and human labour rich in symbolism.

Producers: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
and volunteers keeping SVĚTOVA 1 going

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the The Municipal District of Prague 8.

The film Extase has been kindly lended to us by the National Film Archive www.nfa.cz.

Voluntary entry fee at:  Darujme.cz

 

 

  

/EN/

Opening 5. 4. at 17:30 – 21:30
Guided Tours: 19. 4. from 17:00 & 20. 5. from 16:00
Screening of the film "Extase": 13. 5. from 18:00
Open Tue–Sat, 14:00 – 18:00

The exhibition Ekstase is expanded by a screening of Gustav Machatý’s seminal movie Extase (1932) that magnifies the presentation on the dissection between what we experience, carry, and expect. Both of their works connect intuitively. Their dialogue combined over a century of artistic practices into fragments. Finally, we can explore both methods emotionally from the direction we are supposed to read them.

Extase (1932) is one of the most influential Czechoslovak films of the 1930s. Extase follows the newlywed Eva as she has her first experience of infatuation not with her elderly husband Emil but with Adam, a young engineer. Against this simple plotline, Machatý and his cinematographer Jan Stallich unfold an extravagant visual feast of passion and human labour rich in symbolism.

Producers: Laufer, Pavlovičová, Vorlíček, Xu
and volunteers keeping SVĚTOVA 1 going

💚Like what we do? Each purchase at SVETOVA1.store supports our programme and the people behind it.

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the The Municipal District of Prague 8.

The film Extase has been kindly lended to us by the National Film Archive www.nfa.cz.

Voluntary entry fee at:  Darujme.cz

 

 

 

 

 

 

Art Space SVĚTOVA 1
Světova 1 
180 00 Praha 8