logo_S1_bw

Chceme se stát hlavní platformou pro mladou generaci umění.
Chceme svou činností řešit současné krize.
Chceme vytvořit silnou komunitu, která si bude vědoma kontextu současné doby.
Chceme vyřešit, jak má vypadat umělecká instituce zítřka.
Chceme reagovat na lokalitu Prahy 8 a nacházet způsoby práce s jejími specifickými rysy.
Chceme experimentovat a neustále vytvářet svou identitu.

SVĚTOVA 1 byla založena v září roku 2018 původně jako prostor galerie dedikovaný umění studentů středních a vysokých škol České republiky a zahraničí. V průběhu své existence se koncept kontinuálně transformuje a rozšiřuje z pozice galerie na platformu, která propojuje mladou generaci a reflektuje současné události probíhající ve světě. SVĚTOVA 1 si zakládá na prohlubování společných témat a následné diskuzi.

Hledání identity je naším silným prvkem a také pevnou součástí našeho programu. Snažíme se najít prostředky a vytvořit co nejlepší zázemí pro kolektivní imaginaci všech, co se rádi zapojí. Pomocí diskuzí, přednášek, workshopů a dalších kulturních akcí navazujeme vztahy a vzděláváme se. Pokoušíme se do hloubky porozumět tomu, co se děje kolem nás, a svojí reakcí vytvářet naši pozici ve Světě.
Podpoř nás v tom na Darujme.cz. Jestli chceš: https://www.darujme.cz/projekt/1204296

Chceme se stát hlavní platformou pro mladou generaci umění.
Chceme svou činností řešit současné krize.
Chceme vytvořit silnou komunitu, která si bude vědoma kontextu současné doby.
Chceme vyřešit, jak má vypadat umělecká instituce zítřka.
Chceme reagovat na lokalitu Prahy 8 a nacházet způsoby práce s jejími specifickými rysy.
Chceme experimentovat a neustále vytvářet svou identitu.

SVĚTOVA 1 byla založena v září roku 2018 původně jako prostor galerie dedikovaný umění studentů středních a vysokých škol České republiky a zahraničí. V průběhu své existence se koncept kontinuálně transformuje a rozšiřuje z pozice galerie na platformu, která propojuje mladou generaci a reflektuje současné události probíhající ve světě. SVĚTOVA 1 si zakládá na prohlubování společných témat a následné diskuzi.

Hledání identity je naším silným prvkem a také pevnou součástí našeho programu. Snažíme se najít prostředky a vytvořit co nejlepší zázemí pro kolektivní imaginaci všech, co se rádi zapojí. Pomocí diskuzí, přednášek, workshopů a dalších kulturních akcí navazujeme vztahy a vzděláváme se. Pokoušíme se do hloubky porozumět tomu, co se děje kolem nás, a svojí reakcí vytvářet naši pozici ve Světě.

Chceme se stát hlavní platformou pro mladou generaci umění.
Chceme svou činností řešit současné krize.
Chceme vytvořit silnou komunitu, která si bude vědoma kontextu současné doby.
Chceme vyřešit, jak má vypadat umělecká instituce zítřka.
Chceme reagovat na lokalitu Prahy 8 a nacházet způsoby práce s jejími specifickými rysy.
Chceme experimentovat a neustále vytvářet svou identitu.

SVĚTOVA 1 byla založena v září roku 2018 původně jako prostor galerie dedikovaný umění studentů středních a vysokých škol České republiky a zahraničí. V průběhu své existence se koncept kontinuálně transformuje a rozšiřuje z pozice galerie na platformu, která propojuje mladou generaci a reflektuje současné události probíhající ve světě. SVĚTOVA 1 si zakládá na prohlubování společných témat a následné diskuzi.

Hledání identity je naším silným prvkem a také pevnou součástí našeho programu. Snažíme se najít prostředky a vytvořit co nejlepší zázemí pro kolektivní imaginaci všech, co se rádi zapojí. Pomocí diskuzí, přednášek, workshopů a dalších kulturních akcí navazujeme vztahy a vzděláváme se. Pokoušíme se do hloubky porozumět tomu, co se děje kolem nás, a svojí reakcí vytvářet naši pozici ve Světě.

Chceme se stát hlavní platformou pro mladou generaci umění.
Chceme svou činností řešit současné krize.
Chceme vytvořit silnou komunitu, která si bude vědoma kontextu současné doby.
Chceme vyřešit, jak má vypadat umělecká instituce zítřka.
Chceme reagovat na lokalitu Prahy 8 a nacházet způsoby práce s jejími specifickými rysy.
Chceme experimentovat a neustále vytvářet svou identitu.

SVĚTOVA 1 byla založena v září roku 2018 původně jako prostor galerie dedikovaný umění studentů středních a vysokých škol České republiky a zahraničí. V průběhu své existence se koncept kontinuálně transformuje a rozšiřuje z pozice galerie na platformu, která propojuje mladou generaci a reflektuje současné události probíhající ve světě. SVĚTOVA 1 si zakládá na prohlubování společných témat a následné diskuzi.

Hledání identity je naším silným prvkem a také pevnou součástí našeho programu. Snažíme se najít prostředky a vytvořit co nejlepší zázemí pro kolektivní imaginaci všech, co se rádi zapojí. Pomocí diskuzí, přednášek, workshopů a dalších kulturních akcí navazujeme vztahy a vzděláváme se. Pokoušíme se do hloubky porozumět tomu, co se děje kolem nás, a svojí reakcí vytvářet naši pozici ve Světě.

Chceme se stát hlavní platformou pro mladou generaci umění.
Chceme svou činností řešit současné krize.
Chceme vytvořit silnou komunitu, která si bude vědoma kontextu současné doby.
Chceme vyřešit, jak má vypadat umělecká instituce zítřka.
Chceme reagovat na lokalitu Prahy 8 a nacházet způsoby práce s jejími specifickými rysy.
Chceme experimentovat a neustále vytvářet svou identitu.

SVĚTOVA 1 byla založena v září roku 2018 původně jako prostor galerie dedikovaný umění studentů středních a vysokých škol České republiky a zahraničí. V průběhu své existence se koncept kontinuálně transformuje a rozšiřuje z pozice galerie na platformu, která propojuje mladou generaci a reflektuje současné události probíhající ve světě. SVĚTOVA 1 si zakládá na prohlubování společných témat a následné diskuzi.

Hledání identity je naším silným prvkem a také pevnou součástí našeho programu. Snažíme se najít prostředky a vytvořit co nejlepší zázemí pro kolektivní imaginaci všech, co se rádi zapojí. Pomocí diskuzí, přednášek, workshopů a dalších kulturních akcí navazujeme vztahy a vzděláváme se. Pokoušíme se do hloubky porozumět tomu, co se děje kolem nás, a svojí reakcí vytvářet naši pozici ve Světě.

We aim to become the main platform for the art of the young generation.
We aim to deal with crises through our actions.
We aim to create a strong community aware of the context of today’s world.
We aim to resolve what an art institution of tomorrow should be like.
We aim to react to the locality of Prague 8 and find ways to work with its specific features.
We aim to experiment and continuously form  our identity.

SVĚTOVA 1 was founded in September of 2018 as a gallery space dedicated to the art of high school and university students of the Czech republic and other countries. This concept continuously transforms and expands from a gallery to a platform that joins the young generation together and reflects contemporary events going on in the world. SVĚTOVA 1 is based on delving deep into issues common to all of us.

Finding our identity is our strength and a staple in our program. We strive to find resources and create the best possible place for collective imagination of all who want to participate. Through discussions, lectures, workshops and other cultural events we form relationships and educate ourselves. We attempt to deeply understand the events happening around us and through our reaction form  our position in this Svět.
Support us in doing so at Darujme.cz. If you want to: https://www.darujme.cz/projekt/1204296

We aim to become the main platform for the art of the young generation.
We aim to deal with crises through our actions.
We aim to create a strong community aware of the context of today’s world.
We aim to resolve what an art institution of tomorrow should be like.
We aim to react to the locality of Prague 8 and find ways to work with its specific features.
We aim to experiment and continuously form  our identity.

SVĚTOVA 1 was founded in September of 2018 as a gallery space dedicated to the art of high school and university students of the Czech republic and other countries. This concept continuously transforms and expands from a gallery to a platform that joins the young generation together and reflects contemporary events going on in the world. SVĚTOVA 1 is based on delving deep into issues common to all of us.

Finding our identity is our strength and a staple in our program. We strive to find resources and create the best possible place for collective imagination of all who want to participate. Through discussions, lectures, workshops and other cultural events we form relationships and educate ourselves. We attempt to deeply understand the events happening around us and through our reaction form  our position in this Svět.

We aim to become the main platform for the art of the young generation.
We aim to deal with crises through our actions.
We aim to create a strong community aware of the context of today’s world.
We aim to resolve what an art institution of tomorrow should be like.
We aim to react to the locality of Prague 8 and find ways to work with its specific features.
We aim to experiment and continuously form  our identity.

SVĚTOVA 1 was founded in September of 2018 as a gallery space dedicated to the art of high school and university students of the Czech republic and other countries. This concept continuously transforms and expands from a gallery to a platform that joins the young generation together and reflects contemporary events going on in the world. SVĚTOVA 1 is based on delving deep into issues common to all of us.

Finding our identity is our strength and a staple in our program. We strive to find resources and create the best possible place for collective imagination of all who want to participate. Through discussions, lectures, workshops and other cultural events we form relationships and educate ourselves. We attempt to deeply understand the events happening around us and through our reaction form  our position in this Svět.

We aim to become the main platform for the art of the young generation.
We aim to deal with crises through our actions.
We aim to create a strong community aware of the context of today’s world.
We aim to resolve what an art institution of tomorrow should be like.
We aim to react to the locality of Prague 8 and find ways to work with its specific features.
We aim to experiment and continuously form  our identity.

SVĚTOVA 1 was founded in September of 2018 as a gallery space dedicated to the art of high school and university students of the Czech republic and other countries. This concept continuously transforms and expands from a gallery to a platform that joins the young generation together and reflects contemporary events going on in the world. SVĚTOVA 1 is based on delving deep into issues common to all of us.

Finding our identity is our strength and a staple in our program. We strive to find resources and create the best possible place for collective imagination of all who want to participate. Through discussions, lectures, workshops and other cultural events we form relationships and educate ourselves. We attempt to deeply understand the events happening around us and through our reaction form  our position in this Svět.

We aim to become the main platform for the art of the young generation.
We aim to deal with crises through our actions.
We aim to create a strong community aware of the context of today’s world.
We aim to resolve what an art institution of tomorrow should be like.
We aim to react to the locality of Prague 8 and find ways to work with its specific features.
We aim to experiment and continuously form  our identity.

SVĚTOVA 1 was founded in September of 2018 as a gallery space dedicated to the art of high school and university students of the Czech republic and other countries. This concept continuously transforms and expands from a gallery to a platform that joins the young generation together and reflects contemporary events going on in the world. SVĚTOVA 1 is based on delving deep into issues common to all of us.

Finding our identity is our strength and a staple in our program. We strive to find resources and create the best possible place for collective imagination of all who want to participate. Through discussions, lectures, workshops and other cultural events we form relationships and educate ourselves. We attempt to deeply understand the events happening around us and through our reaction form  our position in this Svět.

Art Space SVĚTOVA 1
Světova 1 
180 00 Praha 8