CRANIAL MUSEUM
30. 4.–6. 6.
Kristan Horton

ZAHÁJENÍ/LAUNCH 30. 4. 2021/12.00
MAX. 6 LIDÍ NAJEDNOU/
MAX. 6 PEOPLE AT ONCE

Podpoř SVĚTOVA 1 na Darujme.cz. Jestli chceš.
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

/CZ/
Skupící se elementární částice formují hmotu, aby ji vzápětí zavrhly a přeskupily se k dalšímu pokusu, jehož potenciál omylu a niterné náhodnosti soupeří na mrtvém bodě s pevně danou intencí. Středovou pozici nahrazují obíhající satelity. Není jasné nebo podstatné, co se odehrává v centru – to postupně ztrácí rozeznatelné kontury. Nukleární reaktor, krypto, ultrafialové světlo, obaly od sušenek a bitevní plán – kruhová dynamika a soběstačná sebezáchova. Proměnlivá udržitelnost stavu oproštění se od stabilních struktur. Ekosystém zdánlivě mimoběžných narací. Lebeční architektura s oscilujícím měřítkem. Muzeum.

Kurátor: Jen Kratochvil

⚠️⚠️⚠️
Konkrétní podoba akce bude záležet na aktuální situaci. Počítáme s online i fyzickou možností návštěvy – maximálně 2 lidé zároveň po domluvě přes zprávy či telefon.

Možnost navštívit v Út–Pá 12–17 & Ne 12–17
Světova 1, Praha 8
Vstupné (i podpora na Darujme.cz) dobrovolné.

Za podporu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR a MČ Praha 8.

CRANIAL MUSEUM
30. 4.–6. 6.
Kristan Horton

ZAHÁJENÍ/LAUNCH 30. 4. 2021/12.00
MAX. 6 LIDÍ NAJEDNOU/
MAX. 6 PEOPLE AT ONCE

Podpoř SVĚTOVA 1 na Darujme.cz. Jestli chceš.
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

/CZ/
Skupící se elementární částice formují hmotu, aby ji vzápětí zavrhly a přeskupily se k dalšímu pokusu, jehož potenciál omylu a niterné náhodnosti soupeří na mrtvém bodě s pevně danou intencí. Středovou pozici nahrazují obíhající satelity. Není jasné nebo podstatné, co se odehrává v centru – to postupně ztrácí rozeznatelné kontury. Nukleární reaktor, krypto, ultrafialové světlo, obaly od sušenek a bitevní plán – kruhová dynamika a soběstačná sebezáchova. Proměnlivá udržitelnost stavu oproštění se od stabilních struktur. Ekosystém zdánlivě mimoběžných narací. Lebeční architektura s oscilujícím měřítkem. Muzeum.

Kurátor: Jen Kratochvil

⚠️⚠️⚠️
Konkrétní podoba akce bude záležet na aktuální situaci. Počítáme s online i fyzickou možností návštěvy – maximálně 2 lidé zároveň po domluvě přes zprávy či telefon.

Možnost navštívit v Út–Pá 12–17 & Ne 12–17
Světova 1, Praha 8
Vstupné (i podpora na Darujme.cz) dobrovolné.

Za podporu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR a MČ Praha 8.

CRANIAL MUSEUM
30. 4.–6. 6.
Kristan Horton

ZAHÁJENÍ/LAUNCH 30. 4. 2021/12.00
MAX. 6 LIDÍ NAJEDNOU/
MAX. 6 PEOPLE AT ONCE

Podpoř SVĚTOVA 1 na Darujme.cz. Jestli chceš.
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

/CZ/
Skupící se elementární částice formují hmotu, aby ji vzápětí zavrhly a přeskupily se k dalšímu pokusu, jehož potenciál omylu a niterné náhodnosti soupeří na mrtvém bodě s pevně danou intencí. Středovou pozici nahrazují obíhající satelity. Není jasné nebo podstatné, co se odehrává v centru – to postupně ztrácí rozeznatelné kontury. Nukleární reaktor, krypto, ultrafialové světlo, obaly od sušenek a bitevní plán – kruhová dynamika a soběstačná sebezáchova. Proměnlivá udržitelnost stavu oproštění se od stabilních struktur. Ekosystém zdánlivě mimoběžných narací. Lebeční architektura s oscilujícím měřítkem. Muzeum.

Kurátor: Jen Kratochvil

⚠️⚠️⚠️
Konkrétní podoba akce bude záležet na aktuální situaci. Počítáme s online i fyzickou možností návštěvy – maximálně 2 lidé zároveň po domluvě přes zprávy či telefon.

Možnost navštívit v Út–Pá 12–17 & Ne 12–17
Světova 1, Praha 8
Vstupné (i podpora na Darujme.cz) dobrovolné.

Za podporu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR a MČ Praha 8.

CRANIAL MUSEUM
30. 4.–6. 6.
Kristan Horton

ZAHÁJENÍ/LAUNCH 30. 4. 2021/12.00
MAX. 6 LIDÍ NAJEDNOU/
MAX. 6 PEOPLE AT ONCE

Podpoř SVĚTOVA 1 na Darujme.cz. Jestli chceš.
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

/CZ/
Skupící se elementární částice formují hmotu, aby ji vzápětí zavrhly a přeskupily se k dalšímu pokusu, jehož potenciál omylu a niterné náhodnosti soupeří na mrtvém bodě s pevně danou intencí. Středovou pozici nahrazují obíhající satelity. Není jasné nebo podstatné, co se odehrává v centru – to postupně ztrácí rozeznatelné kontury. Nukleární reaktor, krypto, ultrafialové světlo, obaly od sušenek a bitevní plán – kruhová dynamika a soběstačná sebezáchova. Proměnlivá udržitelnost stavu oproštění se od stabilních struktur. Ekosystém zdánlivě mimoběžných narací. Lebeční architektura s oscilujícím měřítkem. Muzeum.

Kurátor: Jen Kratochvil

⚠️⚠️⚠️
Konkrétní podoba akce bude záležet na aktuální situaci. Počítáme s online i fyzickou možností návštěvy – maximálně 2 lidé zároveň po domluvě přes zprávy či telefon.

Možnost navštívit v Út–Pá 12–17 & Ne 12–17
Světova 1, Praha 8
Vstupné (i podpora na Darujme.cz) dobrovolné.

Za podporu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR a MČ Praha 8.

CRANIAL MUSEUM
30. 4.–6. 6.
Kristan Horton

ZAHÁJENÍ/LAUNCH 30. 4. 2021/12.00
MAX. 6 LIDÍ NAJEDNOU/
MAX. 6 PEOPLE AT ONCE

Podpoř SVĚTOVA 1 na Darujme.cz. Jestli chceš.
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

/CZ/
Skupící se elementární částice formují hmotu, aby ji vzápětí zavrhly a přeskupily se k dalšímu pokusu, jehož potenciál omylu a niterné náhodnosti soupeří na mrtvém bodě s pevně danou intencí. Středovou pozici nahrazují obíhající satelity. Není jasné nebo podstatné, co se odehrává v centru – to postupně ztrácí rozeznatelné kontury. Nukleární reaktor, krypto, ultrafialové světlo, obaly od sušenek a bitevní plán – kruhová dynamika a soběstačná sebezáchova. Proměnlivá udržitelnost stavu oproštění se od stabilních struktur. Ekosystém zdánlivě mimoběžných narací. Lebeční architektura s oscilujícím měřítkem. Muzeum.

Kurátor: Jen Kratochvil

⚠️⚠️⚠️
Konkrétní podoba akce bude záležet na aktuální situaci. Počítáme s online i fyzickou možností návštěvy – maximálně 2 lidé zároveň po domluvě přes zprávy či telefon.

Možnost navštívit v Út–Pá 12–17 & Ne 12–17
Světova 1, Praha 8
Vstupné (i podpora na Darujme.cz) dobrovolné.

Za podporu děkujeme Státnímu fondu kultury ČR a MČ Praha 8.

/EN/
Support SVĚTOVA 1. If you want to: 
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

The assembling elementary particles form matter in order to immediately reject it and regroup for another experiment, whose potential for error and inner randomness competes at a dead end with a fixed intention. The center position is replaced by orbiting satellites. It is not clear or essential what is going on in the center – it is gradually losing recognizable contours. Nuclear reactor, crypto, ultraviolet light, biscuit packaging and battle plan – circular dynamics and self-sufficient self-preservation. Variable sustainability of the state of liberation from stable structures. An ecosystem of seemingly unrelated narratives. Cranial architecture with an oscillating scale. Museum.

Curator: Jen Kratochvil


The specific form of the event will depend on the current situation. We expect online and physical visits to be available – with a maximum of 2 people at the same time by appointment via message or phone.

Visiting hours Tue–Fri & Sun 12–17.
Světova 1, Praha 8
Admission fee (and support at Darujme.cz) is voluntary.

We thank the State cultural fund of The Czech Republic and The Municipal District of Prague 8. 

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/
Support SVĚTOVA 1. If you want to: 
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

The assembling elementary particles form matter in order to immediately reject it and regroup for another experiment, whose potential for error and inner randomness competes at a dead end with a fixed intention. The center position is replaced by orbiting satellites. It is not clear or essential what is going on in the center – it is gradually losing recognizable contours. Nuclear reactor, crypto, ultraviolet light, biscuit packaging and battle plan – circular dynamics and self-sufficient self-preservation. Variable sustainability of the state of liberation from stable structures. An ecosystem of seemingly unrelated narratives. Cranial architecture with an oscillating scale. Museum.

Curator: Jen Kratochvil


The specific form of the event will depend on the current situation. We expect online and physical visits to be available – with a maximum of 2 people at the same time by appointment via message or phone.

Visiting hours Tue–Fri & Sun 12–17.
Světova 1, Praha 8
Admission fee (and support at Darujme.cz) is voluntary.

We thank the State cultural fund of The Czech Republic and The Municipal District of Prague 8. 

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/
Support SVĚTOVA 1. If you want to: 
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

The assembling elementary particles form matter in order to immediately reject it and regroup for another experiment, whose potential for error and inner randomness competes at a dead end with a fixed intention. The center position is replaced by orbiting satellites. It is not clear or essential what is going on in the center – it is gradually losing recognizable contours. Nuclear reactor, crypto, ultraviolet light, biscuit packaging and battle plan – circular dynamics and self-sufficient self-preservation. Variable sustainability of the state of liberation from stable structures. An ecosystem of seemingly unrelated narratives. Cranial architecture with an oscillating scale. Museum.

Curator: Jen Kratochvil


The specific form of the event will depend on the current situation. We expect online and physical visits to be available – with a maximum of 2 people at the same time by appointment via message or phone.

Visiting hours Tue–Fri & Sun 12–17.
Světova 1, Praha 8
Admission fee (and support at Darujme.cz) is voluntary.

We thank the State cultural fund of The Czech Republic and The Municipal District of Prague 8. 

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/
Support SVĚTOVA 1. If you want to: 
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

The assembling elementary particles form matter in order to immediately reject it and regroup for another experiment, whose potential for error and inner randomness competes at a dead end with a fixed intention. The center position is replaced by orbiting satellites. It is not clear or essential what is going on in the center – it is gradually losing recognizable contours. Nuclear reactor, crypto, ultraviolet light, biscuit packaging and battle plan – circular dynamics and self-sufficient self-preservation. Variable sustainability of the state of liberation from stable structures. An ecosystem of seemingly unrelated narratives. Cranial architecture with an oscillating scale. Museum.

Curator: Jen Kratochvil


The specific form of the event will depend on the current situation. We expect online and physical visits to be available – with a maximum of 2 people at the same time by appointment via message or phone.

Visiting hours Tue–Fri & Sun 12–17.
Světova 1, Praha 8
Admission fee (and support at Darujme.cz) is voluntary.

We thank the State cultural fund of The Czech Republic and The Municipal District of Prague 8. 

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

/EN/
Support SVĚTOVA 1. If you want to: 
https://www.darujme.cz/projekt/1204296

The assembling elementary particles form matter in order to immediately reject it and regroup for another experiment, whose potential for error and inner randomness competes at a dead end with a fixed intention. The center position is replaced by orbiting satellites. It is not clear or essential what is going on in the center – it is gradually losing recognizable contours. Nuclear reactor, crypto, ultraviolet light, biscuit packaging and battle plan – circular dynamics and self-sufficient self-preservation. Variable sustainability of the state of liberation from stable structures. An ecosystem of seemingly unrelated narratives. Cranial architecture with an oscillating scale. Museum.

Curator: Jen Kratochvil


The specific form of the event will depend on the current situation. We expect online and physical visits to be available – with a maximum of 2 people at the same time by appointment via message or phone.

Visiting hours Tue–Fri & Sun 12–17.
Světova 1, Praha 8
Admission fee (and support at Darujme.cz) is voluntary.

We thank the State cultural fund of The Czech Republic and The Municipal District of Prague 8. 

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee

cranial_museum_logo
cranial_museum_insta_1
_MG_4834
_MG_4842
_MG_4816
_MG_4857
_MG_4790
_MG_4787
_MG_4878
_MG_4863
_MG_4854
_MG_4872