Bez názvu-3
AMBER_WAVES_POST_MENSI_1
_DSC2928
_DSC2838
_DSC2905
_DSC2964
_DSC2806
12
15
1
3
7

AMBER WAVES
27. 5. – 20. 7.
Shahrzad Jahan, Salome Jokhadze, Basim Magdy, Valentina Manzoni, Leah Nehmert, Marcela Putnová

VERNISÁŽ/OPENING 27. 5. 2022/18.00
🕛OTEVÍRACÍ DOBA / OPENING HOURS:
st–pá  12–17 & so 15–20 / Wed–Fri 12–17 & Sat 15–20

Program:
29. 5. Guided tour and Artists' Meet & Greet
more soon™

Blíží se k vám oslepující ohňostroj Amber Waves ze všech koutů této malé poutě. Představíme vám pestrý výběr mladých jmen zahraničního i českého umění zapojených do přímého uměleckého dialogu se švýcarským umělcem Basimem Magdym a jeho krátkým filmem No Shooting Stars.

Je to zkoumání významů a pochopení toho, že naše práce dříve či později zanikne. Zaměřujeme se na vyprávění prostřednictvím obrazů, kreseb a videí od Shahrzad Jahan (Írán), Salome Jokhadze (Gruzie), Valentiny Manzoni (Itálie), Leah Nehmert (Švýcarsko) a Marcely Putnové (Česká republika). Sledujeme možnosti jejich působení na diváka, okolní svět i na sebe navzájem. Uvažujeme o svém čase a našem vztahu v prostoru, který jsme vytvořili. Pozice stavu dočasné existence.

kurátoři: Zai Xu & Michal Jalůvka

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

AMBER WAVES
27. 5. – 20. 7.
Shahrzad Jahan, Salome Jokhadze, Basim Magdy, Valentina Manzoni, Leah Nehmert, Marcela Putnová

VERNISÁŽ/OPENING 27. 5. 2022/18.00
🕛OTEVÍRACÍ DOBA / OPENING HOURS:
po–pá  12–17 & so 15–20 / Mon–Fri 12–17 & Sat 15–20

Program:
29. 5. Guided tour and Artists' Meet & Greet
more soon™

Blíží se k vám oslepující ohňostroj Amber Waves ze všech koutů této malé poutě. Představíme vám pestrý výběr mladých jmen zahraničního i českého umění zapojených do přímého uměleckého dialogu se švýcarským umělcem Basimem Magdym a jeho krátkým filmem No Shooting Stars.

Je to zkoumání významů a pochopení toho, že naše práce dříve či později zanikne. Zaměřujeme se na vyprávění prostřednictvím obrazů, kreseb a videí od Shahrzad Jahan (Írán), Salome Jokhadze (Gruzie), Valentiny Manzoni (Itálie), Leah Nehmert (Švýcarsko) a Marcely Putnové (Česká republika). Sledujeme možnosti jejich působení na diváka, okolní svět i na sebe navzájem. Uvažujeme o svém čase a našem vztahu v prostoru, který jsme vytvořili. Pozice stavu dočasné existence.

kurátoři: Zai Xu & Michal Jalůvka

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

AMBER WAVES
27. 5. – 20. 7.
Shahrzad Jahan, Salome Jokhadze, Basim Magdy, Valentina Manzoni, Leah Nehmert, Marcela Putnová

VERNISÁŽ/OPENING 27. 5. 2022/18.00
🕛OTEVÍRACÍ DOBA / OPENING HOURS:
po–pá  12–17 & so 15–20 / Mon–Fri 12–17 & Sat 15–20

Program:
29. 5. Guided tour and Artists' Meet & Greet
more soon™

Blíží se k vám oslepující ohňostroj Amber Waves ze všech koutů této malé poutě. Představíme vám pestrý výběr mladých jmen zahraničního i českého umění zapojených do přímého uměleckého dialogu se švýcarským umělcem Basimem Magdym a jeho krátkým filmem No Shooting Stars.

Je to zkoumání významů a pochopení toho, že naše práce dříve či později zanikne. Zaměřujeme se na vyprávění prostřednictvím obrazů, kreseb a videí od Shahrzad Jahan (Írán), Salome Jokhadze (Gruzie), Valentiny Manzoni (Itálie), Leah Nehmert (Švýcarsko) a Marcely Putnové (Česká republika). Sledujeme možnosti jejich působení na diváka, okolní svět i na sebe navzájem. Uvažujeme o svém čase a našem vztahu v prostoru, který jsme vytvořili. Pozice stavu dočasné existence.

kurátoři: Zai Xu & Michal Jalůvka

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

AMBER WAVES
27. 5. – 20. 7.
Shahrzad Jahan, Salome Jokhadze, Basim Magdy, Valentina Manzoni, Leah Nehmert, Marcela Putnová

VERNISÁŽ/OPENING 27. 5. 2022/18.00
🕛OTEVÍRACÍ DOBA / OPENING HOURS:
po–pá  12–17 & so 15–20 / Mon–Fri 12–17 & Sat 15–20

Program:
29. 5. Guided tour and Artists' Meet & Greet
more soon™

Blíží se k vám oslepující ohňostroj Amber Waves ze všech koutů této malé poutě. Představíme vám pestrý výběr mladých jmen zahraničního i českého umění zapojených do přímého uměleckého dialogu se švýcarským umělcem Basimem Magdym a jeho krátkým filmem No Shooting Stars.

Je to zkoumání významů a pochopení toho, že naše práce dříve či později zanikne. Zaměřujeme se na vyprávění prostřednictvím obrazů, kreseb a videí od Shahrzad Jahan (Írán), Salome Jokhadze (Gruzie), Valentiny Manzoni (Itálie), Leah Nehmert (Švýcarsko) a Marcely Putnové (Česká republika). Sledujeme možnosti jejich působení na diváka, okolní svět i na sebe navzájem. Uvažujeme o svém čase a našem vztahu v prostoru, který jsme vytvořili. Pozice stavu dočasné existence.

kurátoři: Zai Xu & Michal Jalůvka

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

AMBER WAVES
27. 5. – 20. 7.
Shahrzad Jahan, Salome Jokhadze, Basim Magdy, Valentina Manzoni, Leah Nehmert, Marcela Putnová

VERNISÁŽ/OPENING 27. 5. 2022/18.00
🕛OTEVÍRACÍ DOBA / OPENING HOURS:
po–pá  12–17 & so 15–20 / Mon–Fri 12–17 & Sat 15–20

Program:
29. 5. Guided tour and Artists' Meet & Greet
more soon™

Blíží se k vám oslepující ohňostroj Amber Waves ze všech koutů této malé poutě. Představíme vám pestrý výběr mladých jmen zahraničního i českého umění zapojených do přímého uměleckého dialogu se švýcarským umělcem Basimem Magdym a jeho krátkým filmem No Shooting Stars.

Je to zkoumání významů a pochopení toho, že naše práce dříve či později zanikne. Zaměřujeme se na vyprávění prostřednictvím obrazů, kreseb a videí od Shahrzad Jahan (Írán), Salome Jokhadze (Gruzie), Valentiny Manzoni (Itálie), Leah Nehmert (Švýcarsko) a Marcely Putnové (Česká republika). Sledujeme možnosti jejich působení na diváka, okolní svět i na sebe navzájem. Uvažujeme o svém čase a našem vztahu v prostoru, který jsme vytvořili. Pozice stavu dočasné existence.

kurátoři: Zai Xu & Michal Jalůvka

AS WE GROW je naše série výstav zaměřená na Mezigenerační dialog – výměnu inspirací a příležitostí. Mladí umělci a mladé umělkyně v kreativním dialogu s Basimem Magdym, Sharon Van Overmeiren a Aj Wej-wejem.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy a MČ Praha 8.

/EN/

Blinding fireworks like Amber Waves coming at you, filling up all corners of this little fair. We will present you a diverse selection of young foreign and Czech artists that are in a direct artistic dialogue with Swiss artist Basim Magdy and his short film No Shooting Stars.

It’s an examination of meanings and understanding that our work will sooner or later perish. We are focusing on storytelling through Shahrzad Jahan's (Iran), Salome Jokhadze's (Georgia), Valentina Manzoni's (Italy), Leah Nehmert's (Switzerland) and Marcela Putnová's (Czech Republic) paintings, drawings and video. The possibilities of their effect on the viewer, the surrounding world and each other. We are contemplating our time and our relationship within the space that we have created. The position of the state of temporary existence.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

curators: Michal Jalůvka & Zai Xu

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee at:  Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz

/EN/

Blinding fireworks like Amber Waves coming at you, filling up all corners of this little fair. We will present you a diverse selection of young foreign and Czech artists that are in a direct artistic dialogue with Swiss artist Basim Magdy and his short film No Shooting Stars.

It’s an examination of meanings and understanding that our work will sooner or later perish. We are focusing on storytelling through Shahrzad Jahan's (Iran), Salome Jokhadze's (Georgia), Valentina Manzoni's (Italy), Leah Nehmert's (Switzerland) and Marcela Putnová's (Czech Republic) paintings, drawings and video. The possibilities of their effect on the viewer, the surrounding world and each other. We are contemplating our time and our relationship within the space that we have created. The position of the state of temporary existence.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

curators: Michal Jalůvka & Zai Xu

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee at:  Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz

/EN/

Blinding fireworks like Amber Waves coming at you, filling up all corners of this little fair. We will present you a diverse selection of young foreign and Czech artists that are in a direct artistic dialogue with Swiss artist Basim Magdy and his short film No Shooting Stars.

It’s an examination of meanings and understanding that our work will sooner or later perish. We are focusing on storytelling through Shahrzad Jahan's (Iran), Salome Jokhadze's (Georgia), Valentina Manzoni's (Italy), Leah Nehmert's (Switzerland) and Marcela Putnová's (Czech Republic) paintings, drawings and video. The possibilities of their effect on the viewer, the surrounding world and each other. We are contemplating our time and our relationship within the space that we have created. The position of the state of temporary existence.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

curators: Michal Jalůvka & Zai Xu

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee at:  Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz

/EN/

Blinding fireworks like Amber Waves coming at you, filling up all corners of this little fair. We will present you a diverse selection of young foreign and Czech artists that are in a direct artistic dialogue with Swiss artist Basim Magdy and his short film No Shooting Stars.

It’s an examination of meanings and understanding that our work will sooner or later perish. We are focusing on storytelling through Shahrzad Jahan's (Iran), Salome Jokhadze's (Georgia), Valentina Manzoni's (Italy), Leah Nehmert's (Switzerland) and Marcela Putnová's (Czech Republic) paintings, drawings and video. The possibilities of their effect on the viewer, the surrounding world and each other. We are contemplating our time and our relationship within the space that we have created. The position of the state of temporary existence.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

curators: Michal Jalůvka & Zai Xu

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee at:  Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz

/EN/

Blinding fireworks like Amber Waves coming at you, filling up all corners of this little fair. We will present you a diverse selection of young foreign and Czech artists that are in a direct artistic dialogue with Swiss artist Basim Magdy and his short film No Shooting Stars.

It’s an examination of meanings and understanding that our work will sooner or later perish. We are focusing on storytelling through Shahrzad Jahan's (Iran), Salome Jokhadze's (Georgia), Valentina Manzoni's (Italy), Leah Nehmert's (Switzerland) and Marcela Putnová's (Czech Republic) paintings, drawings and video. The possibilities of their effect on the viewer, the surrounding world and each other. We are contemplating our time and our relationship within the space that we have created. The position of the state of temporary existence.

AS WE GROW is our series of shows aimed at Generational dialogue – an exchange of inspirations and opportunities. Featuring young artists in creative dialogue with Basim Magdy, Sharon Van Overmeiren and Ai Weiwei.

curators: Michal Jalůvka & Zai Xu

The project is realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Prague City Hall and the The Municipal District of Prague 8.

Vstupné dobrovolné / Voluntary entry fee at:  Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz