logo_S1_bw

SVĚTOVA 1 je platforma a galerie zaměřující se na uměleckou praxi, expresi a související projekty. Jde o holistickou entitu, která prostřednictvím výstav a veřejných programů reaguje na aktuální dění ve Světě. Není důležité jen to, co prezentujeme, ale také jak. Formy a proces jsou klíčovou součást výsledku. Naším cílem je naplno se vyjádřit, dosáhnout celkové udržitelnosti, praktikovat radikální inkluzivitu a nabídnout útočiště těm, kteří ho potřebují. Usilujeme o to být institucí. Zdravou – ne jako ty, které jste znali dřív.

🦄 Podpoř nás v tom na Darujme.cz. Jestli chceš: Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz
nebo si něco kup v našem storu – SVETOVA1.store

SVĚTOVA 1 je platforma a galerie zaměřující se na uměleckou praxi, expresi a související projekty. Jde o holistickou entitu, která prostřednictvím výstav a veřejných programů reaguje na aktuální dění ve Světě. Není důležité jen to, co prezentujeme, ale také jak. Formy a proces jsou klíčovou součást výsledku. Naším cílem je naplno se vyjádřit, dosáhnout celkové udržitelnosti, praktikovat radikální inkluzivitu a nabídnout útočiště těm, kteří ho potřebují. Usilujeme o to být institucí. Zdravou – ne jako ty, které jste znali dřív.

Podpoř nás v tom na Darujme.cz. Jestli chceš: Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz
nebo si něco kup v našem storu – SVETOVA1.store

SVĚTOVA 1 je platforma a galerie zaměřující se na uměleckou praxi, expresi a související projekty. Jde o holistickou entitu, která prostřednictvím výstav a veřejných programů reaguje na aktuální dění ve Světě. Není důležité jen to, co prezentujeme, ale také jak. Formy a proces jsou klíčovou součást výsledku. Naším cílem je naplno se vyjádřit, dosáhnout celkové udržitelnosti, praktikovat radikální inkluzivitu a nabídnout útočiště těm, kteří ho potřebují. Usilujeme o to být institucí. Zdravou – ne jako ty, které jste znali dřív.

Podpoř nás v tom na Darujme.cz. Jestli chceš: Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz
nebo si něco kup v našem storu – SVETOVA1.store

SVĚTOVA 1 je platforma a galerie zaměřující se na uměleckou praxi, expresi a související projekty. Jde o holistickou entitu, která prostřednictvím výstav a veřejných programů reaguje na aktuální dění ve Světě. Není důležité jen to, co prezentujeme, ale také jak. Formy a proces jsou klíčovou součást výsledku. Naším cílem je naplno se vyjádřit, dosáhnout celkové udržitelnosti, praktikovat radikální inkluzivitu a nabídnout útočiště těm, kteří ho potřebují. Usilujeme o to být institucí. Zdravou – ne jako ty, které jste znali dřív.

Podpoř nás v tom na Darujme.cz. Jestli chceš: Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz
nebo si něco kup v našem storu – SVETOVA1.store

SVĚTOVA 1 je platforma a galerie zaměřující se na uměleckou praxi, expresi a související projekty. Jde o holistickou entitu, která prostřednictvím výstav a veřejných programů reaguje na aktuální dění ve Světě. Není důležité jen to, co prezentujeme, ale také jak. Formy a proces jsou klíčovou součást výsledku. Naším cílem je naplno se vyjádřit, dosáhnout celkové udržitelnosti, praktikovat radikální inkluzivitu a nabídnout útočiště těm, kteří ho potřebují. Usilujeme o to být institucí. Zdravou – ne jako ty, které jste znali dřív.

Podpoř nás v tom na Darujme.cz. Jestli chceš: Dobrovolné vstupné do SVĚTOVA 1 | Darujme.cz
nebo si něco kup v našem storu – SVETOVA1.store

SVĚTOVA 1 is a platform and a gallery focusing on artistic practice, expression, and projects in related areas. It is a holistic entity that through shows and various public programs reacts to the current events in the world. It’s not just important what it presents, but also how. It regards the forms and process as a crucial part of the outcome. Its goal is to fully express, achieve a full sustainability, practice radical inclusivity, and offer a refuge for those in need. We strive to be an institution. A healthy one, not like the ones you used to know.

🦄 Support us in doing so at Darujme.cz. If you want to: SVĚTOVA 1 voluntary entry fee | Darujme.cz

or at our store – SVETOVA1.store

SVĚTOVA 1 is a platform and a gallery focusing on artistic practice, expression, and projects in related areas. It is a holistic entity that through shows and various public programs reacts to the current events in the world. It’s not just important what it presents, but also how. It regards the forms and process as a crucial part of the outcome. Its goal is to fully express, achieve a full sustainability, practice radical inclusivity, and offer a refuge for those in need. We strive to be an institution. A healthy one, not like the ones you used to know.

Support us in doing so at Darujme.cz. If you want to: SVĚTOVA 1 voluntary entry fee | Darujme.cz
or at our store – SVETOVA1.store

SVĚTOVA 1 is a platform and a gallery focusing on artistic practice, expression, and projects in related areas. It is a holistic entity that through shows and various public programs reacts to the current events in the world. It’s not just important what it presents, but also how. It regards the forms and process as a crucial part of the outcome. Its goal is to fully express, achieve a full sustainability, practice radical inclusivity, and offer a refuge for those in need. We strive to be an institution. A healthy one, not like the ones you used to know.

Support us in doing so at Darujme.cz. If you want to: SVĚTOVA 1 voluntary entry fee | Darujme.cz
or at our store – SVETOVA1.store

SVĚTOVA 1 is a platform and a gallery focusing on artistic practice, expression, and projects in related areas. It is a holistic entity that through shows and various public programs reacts to the current events in the world. It’s not just important what it presents, but also how. It regards the forms and process as a crucial part of the outcome. Its goal is to fully express, achieve a full sustainability, practice radical inclusivity, and offer a refuge for those in need. We strive to be an institution. A healthy one, not like the ones you used to know.

Support us in doing so at Darujme.cz. If you want to: SVĚTOVA 1 voluntary entry fee | Darujme.cz
or at our store – SVETOVA1.store

SVĚTOVA 1 is a platform and a gallery focusing on artistic practice, expression, and projects in related areas. It is a holistic entity that through shows and various public programs reacts to the current events in the world. It’s not just important what it presents, but also how. It regards the forms and process as a crucial part of the outcome. Its goal is to fully express, achieve a full sustainability, practice radical inclusivity, and offer a refuge for those in need. We strive to be an institution. A healthy one, not like the ones you used to know.

Support us in doing so at Darujme.cz. If you want to: SVĚTOVA 1 voluntary entry fee | Darujme.cz
or at our store – SVETOVA1.store

4X9A0782s
4X9A0734s
4X9A0794
4X9A0890s
4X9A0852s
4X9A0676s

Art Space SVĚTOVA 1
Světova 1 
180 00 Praha 8